Morten Thorkildsen ny adm. direktør for Rejlers i Norge

5. november 2013 Av: Cille B. Gjørtz

Vår styreleder, Morten Thorkildsen, blir ny toppsjef for Rejlers i Norge. Han tiltrer sin nye jobb allerede 11. november. Thorkildsen kommer fra stillingen som
adm. direktør for IBM i Norge.

Thorkildsen_Morten_2013.png– Det er en svært spennende jobb i et ekspansivt og solid selskap jeg nå skal inn i. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven blant annet med å samle Rejlers ulike selskaper og engasjementer under ett merke og en «hatt», sier Thorkildsen.

– Vi skal etablere og utvikle Rejlers til å bli en enda viktigere aktør innen engineerings-tjenester i det norske markedet. Verdiene Rejlers representerer og menneskene jeg har møtt derfra har vært viktige for valget av denne jobben, sier han videre.

Thorkildsen går nå fra å ha ledet en av de største IT-virksomhetene i Norge til å lede et selskap hvor fokuset på IT og teknologi sees fra et annet ståsted. Rejlers har vært i Norge siden 2009. I dag består virksomheten av seks forskjellige selskaper innen engineering som i løpet av kort tid skal samles i ett konsern under en felles norsk ledelse.

– Morten har lang erfaring i å lede teknologiselskaper som opererer i et internasjonalt marked. Han er derfor vant til å se kunder og virksomheter fra et nordisk perspektiv. Det vet jeg Rejlers vil ha stor nytte av i årene fremover, sier Rejlers konsernsjef Eva Nygren.

Thorkildsen har hatt en rekke stillinger i IBM siden 1986. De siste 10 år har han vært den norske virksomhetens toppsjef. Thorkildsen er styreleder i Den Norske Dataforening, og er hyppig brukt som foredragsholder i ulike sammenhenger. Han vant prisen Årets IT-leder i 2006 (Rosingprisen).