iCalendar

Nå begynner det å haste! – GDPR for prosjektledere!

Halvdagskurs 28. februar 2018 i Oslo

Dette vil du lære på kurset i løpet av 3 timer (halvdagskurs):

1. Kommunikasjon - Forstå og bruk begrepene riktig i den nye personvernforordningen.
2. Prioritering - Fokuser på det som er viktigst akkurat nå (må, bør, kanskje).
3. Kompetanse - Hvordan kapitalisere på de tilgjengelige ressurser (de er som oftest for få).
4. Sporbarhet & kontroll – Dokumenter det som er viktig og når vi egentlig er i mål.
 

Noen av de emner og utfordringer vi vil gå gjennom:

Kort introduksjon til den nye personvernforordningen (GDPR):
Vi ser på hva den nye forordningen betyr for virksomheter som behandler persondata.

Noen sentrale begreper:
Å forstå de «nye» begrepene er helt sentralt for å kunne kommunisere behovene i prosjektet på en klar måte.

Et mandat for viderekomne: Fra GDPR artikler til krav og instruksjoner:
Det finnes i dag i overkant av 90 GDPR artikler i den nye personvernforordningen. Disse tar ofte utgangspunkt i juridiske forklaringer og krav som er en utfordring å omsette til detaljerte instruksjoner. Vi går gjennom de mest relevante artikler og krav. Denne øvelsen er med på å skape forståelse i prosjektteamet.

Det er ikke nødvendig å hoppe over bekken for å hente vann! - Ressursene i virksomheten er din viktigste kapital for å optimalisere prosjektorganisasjonen:
Det er ikke prosjektet som skal være i samsvar med forordningen, det er din virksomhet. Det er helt sentralt at linjeorganisasjonen bidrar aktivt med gjennomføringen av dette prosjektet.

Fossefall eller Lean tilnærming for gjennomføringen? – Ja takk, begge deler!
Det vil etter hvert være nødvendig å definere de aktuelle leveranser gjennom parallelle arbeidsstrømmer for å sikre at gevinstrealiseringen kan tas ut så raskt som mulig.

Samhandling mellom linjeorganisasjonen og prosjektteamet! – Sa du kommunikasjonsplan?
Mange organisasjoner tar det for gitt at samhandling «går seg til». I beste fall har vi noen etablerte rapporteringsmekanismer, men disse dekker ofte kun en liten del av behovet for å kommunisere. Kommunikasjon er så mye mer enn bare utveksling av informasjon gjennom møter.

Effektiv prioritering krever en god forståelse for risikostyring og en pragmatisk forståelse for bruken av prioriteringen:
Det vil oppstå situasjoner hvor prioriteringer må defineres. Det er kun med et godt informasjonsgrunnlag at dette vil gi de mest korrekte beslutninger. Vi ser på hvordan vi kan stille de konstruktive og mest kritiske spørsmålene for å bygge opp en strukturert oversikt på viktige prioriteringer.

Målgrupper:

Prosjektledere, prosjekteiere, DPO (Data Protection Officer), PO (Privacy Officer), HR ansvarlige og andre beslutningstagere med ansvar inn mot den nye personvernforordningen.

Varighet:

 4 timer fra 08:30 - 12:00 med enkel lunsjservering.