Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

NorHIT - Norsk Helse-IT

DNDs nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT (NorHIT), ble etablert 16. desember 2011. NorHIT  er arena for utveksling av informasjon, erfaring og kunnskap fra utvikling, innføring og forskning.

Ung IT

Ung IT skaper en felles arena hvor unge mennesker innen IT-profesjonen kan møte etablerte virksomheter og mennesker med høy kompetanse og knytte nye kontakter samt heve kompetansen.

RSS feed