iCalendar

Ny personvernlov (GDPR) for små og mellomstore selskaper (SMB)

Venteliste: Kurs 30. november 2017 i Oslo

25. mai 2018 trer GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft og kravene til hvordan vi skal håndtere personinformasjon blir vesentlig strengere. I dette kurset får du avklaringer og tips om hvordan du best kan møte utfordringene.

Lovendringene som personverndirektivet medfører både systemtekniske og holdingsmessige endringer i alle norske firmaer. I dette heldagskurset får du tips, råd og avklaringer i hvordan du kan møte de utfordringene som direktivet medfører.

Kurset dekker blant annet:

Hva dekker den nye loven?

 • Hvem er pålagt å følge den nye loven?
 • Databehandleravtaler og partnere du trenger slike avtaler med
 • Hvilke markedsføringsverktøy blir påvirket?
 • Prinsippene og deres konsekvenser

Hva betyr «retten til å bli glemt»?

 • Hva ligger i prinsippet om dataportabilitet?
 • Hvordan kan vi håndtere reservasjonsrett, separate godkjenninger mm i praksis?
 • Epost- og SMS-markedsføring etter GDPR

Hva kreves av rutiner og våre verktøy?

 • Hvor og hvordan kan du lagre data?
 • Hvordan kan vi få til å beholde eksisterende epost- og SMS-lister?
 • Hva kan vi lovlig spore og kartlegge?
 • Interne kundedatabaser
 • Hvilke kundedata kan du oppbevare, og hvordan må de lagres?
 • Hvordan håndtere uthentingskrav og separate godkjenninger?
 • Når trenger du lovpålagte personvernombud?

Du kan også lese de offisielle tekstene om den nye loven HER