Peter Flem er ildsjel

Brenner for Cloud Computing

Peter Flem brenner og har 100% passion for Cloud Computing og driver engasjement sitt
gjennom faggruppen med samme navn. Han ser alltid etter nye områder å dekke innen Cloud som kan være relevant til tema og teknologi som for eksempel håndtering av Big Data i Cloud.
Peter er også opptatt av å synliggjøre viktigheten av IT i samfunnet vårt.