PRESSEMELDING: Den Norske Dataforening utnevner generalsekretær

Oslo, 6. november 2017

Norge ligger langt fremme i bruk av IT og digitale løsninger, men trenger samtidig et kraftfullt, uavhengig og landsomfattende kompetansenettverk for å utvikle IT-faget og møte samfunnets raske digitalisering. Den Norske Dataforening, landets største IT-faglige forening, utnevner nå en generalsekretær for å styrke virksomheten og øke tilstedeværelsen på dette området. 

R. Christian Torp
R. Christian Torp

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg vil tiltre som generalsekretær i Den Norske Dataforening. Ved å være det beste kompetansenettverket i et digitalt Norge skal DND bidra til at Norge blir en ledende IT-nasjon. Min ambisjon er å bidra til engasjement, kompetanseutvikling og gjennomslag for foreningen, sier R. Christian Torp. 

Han tiltrer den nyopprettede stillingen den 1. desember og blir foreningens nye frontfigur. Torp har jobbet som operasjonelt ansvarlig i DND i 4 år og kjenner foreningen og dens medlemmer godt. 

Foreningen har mer enn 7500 medlemmer og 500 ildsjeler som utgjør et unikt faglig nettverk med kompetanse fra de fleste bransjer og fagområder innen IT og digitalisering. Det gjør DND til Norges største IT-faglige forening og dermed en sentral aktør i den digitale utviklingen i Norge.  

For DNDs hovedstyre har målet om økt synlighet, tilstedeværelse og gjennomslag vært sentralt i valget av generalsekretær, både overfor medlemmer og omverden. Styreleder Terje Wold er svært fornøyd med at Torp tiltrer rollen, og mener det vil styrke foreningens rolle i samfunnets digitale utvikling. 

– Torp har allerede vist evne til å engasjere medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter i privat og offentlig virksomhet. Vi mener han har de beste forutsetninger for å styrke DNDs relevans og synlighet, nå ut til nye målgrupper og videreutvikle foreningen i tråd med våre målsettinger, sier han.   

– Som generalsekretær vil han også være en ressurs for våre tre distriktsforeninger i sin virksomhet og utvikling rundt omkring i Norge. Vi skal øke verdien for våre medlemmer og samarbeidspartnere, og det skal bli enklere for våre ildsjeler å tilby faglige aktiviteter, avslutter Wold. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

R. Christian Torp, påtroppende generalsekretær i Den Norske Dataforening
Telefon: 932 58 222
E-post: christian.torp@dataforeningen.no
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rctorp
Link til bilde: http://dnd.no/presse-christian-torp 

Terje Wold, styreleder i Den Norske Dataforening
Telefon: 982 42 000
E-post: terje.wold@kpmg.no
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/terjewold
Link til bilde: http://dnd.no/presse-terje-wold  

Om Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening (DND) er Norges største IT-faglige forening - et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Foreningens mange fora og aktiviteter er den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.  

Last ned pressemeldingen i .pdf-format

R. Christian Torp
R. Christian Torp er påtroppende generalsekretær i Den Norske Dataforening

 Terje Wold
Terje Wold er styreleder i Den Norske Dataforening