Servicedeskveileder_2014_300x100

Veileder for Service Desk

En Service Desk har som hovedmål å skape høy kunde-/brukertilfredshet gjennom god og effektiv kundeservice/brukerstøtte. Denne veilederen viser deg hvordan.

ITiP_2014_300x100

IT i praksis 2014

Digitalisering i privat offentlig sektor (Gratis nedlasting for medlemmer)

Strategi, ledelse, trender og erfaringer i norske viksomheter: IT i praksis 2014 er klar for nedlasting.

4. juni 2014
Handshake_ingress

Om Service Desk-veileder

Faggruppen Service Management skal produsere ny veileder. De trenger DIN støtte.

Dataforeningen har i løpet av snaut to år solgt over 250 stk. av veilederen for tjenestekatalog og tjenesteavtaler. Styret i faggruppen for Service Management besluttet i mai i år at det også vil være nyttig med en veileder for etablering og oppfølging av Service Desk-er. Dette er et viktig område for IT-virksomheter, og mange sliter med å få dette til å fungere optimalt.

Dataforeningen igangsatte derfor et oppdrag med Ragnar Løken i RL Bedriftsrådgivning, som oppdragsansvarlig, og en arbeidsgruppe fra styret i faggruppen. Hensikten med veilederen er å hjelpe ansvarlige med å etablere en ny eller forbedre en eksisterende Service Desk gjennom enkle beskrivelser og praktiske eksempler på dokumentasjon.

Veilederen planlegges å være klar for salg i november 2014, og vi har planlagt det første nettverksmøtet 19. november.

ps2000sol_175x106

IT-Kontrakter (PS2000, PS2000 SOL, Driftsavtale)

Dataforeningens standardkontrakter er utviklet av faglig ekspertise innen IT-kontrakter som omfatter ressurspersoner fra IT, forskning, offentlig sektor og jus - både fra leverandør- og kundeside.

SLA-veiledning_ingress

Veileder for tjenestekatalog og tjenesteavtaler (SLA)

Oppdatert og ny versjon gyldig fra 1. januar 2013: Praktisk tilnærming til tjenesteavtaleforvaltning. Etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler (Service Level Agreements - SLA) har i lengre tid vært benyttet for å definere, kvalitetssikre og styre ytelser fra tjenesteytere.

IT_i_praksis_2013_privat

IT i praksis 2013 Privat sektor

Strategi, ledelse, trender og erfaringer (Gratis nedlasting for medlemmer)

IT i praksis 2013 består av to rapporter. En rettet spesielt mot offentlige virksomheter og en rettet mot private. Gjennom dette håper vi å kunne sette søkelyset på problemstillinger som gjør seg gjeldende i den enkelte sektor, samtidig som vi har mulighet til å se sammenhenger på tvers.

12. oktober 2013
IT i praksis_2013_cover

IT i praksis 2013 Offentlig sektor

Digitalisering i offentlig sektor (Gratis nedlasting for medlemmer)

IT i praksis 2013 består av to rapporter. En rettet spesielt mot offentlige virksomheter og en rettet mot private. Gjennom dette håper vi å kunne sette søkelyset på problemstillinger som gjør seg gjeldende i den enkelte sektor, samtidig som vi har mulighet til å se sammenhenger på tvers.

5. juni 2013
Bookworld-logo

Rabatt på alle bøker fra Bookworld.no

Nedenfor finner du et utvalg av bøker du får rabatt på gjennom Dataforeningen. Men Bookworld.no gir deg rabatt på alle boktitlene (til ordinær pris). Ta en titt på hele sortimentet og kontakt oss dersom du finner andre bøker du vil kjøpe. Vi ordner resten :o)

NorskeFlagg.gif

The Norwegian Computer Society's contract standards

(Last update Desember 13th 2013:) The Norwegian Computer Society can now offer a complete set of standard contracts for software development and maintenance and management. The contracts have been used for a number of software projects in Norway the last years; and with success.

Katt i treet

Katt i treet, hvor skal jeg gå?

Sosiale medier og relasjonssamfunnet - Stein Arne Nistad

“Katt i treet, hvor skal jeg gå” er en historisk, strategisk og praktisk guide til sosiale medier og relasjonssamfunnet. Boken er et dobbelt "Kinderegg" og tilbyr seks ting på en gang! Boken vil være nyttig for ledere, ansatte og folk med ulik bakgrunn og interesse for fagfeltet. Den byr både på en populærvitenskapelig fremstilling – men er samtidig en anvendbar fagbok – både på det profesjonelle og det private plan.

27. mars 2012
RSS feed