Programvare overalt!

20. desember 2017 Av: Asgeir Myhre

Om du kjører overskriften gjennom Google Oversetter til engelsk får du «Software everywhere». 

am-feb-2007
Asgeir Myhre

… og det er kanskje sms-teksten som en tilfeldig engelsktalende hotellgjest på Radisson Blu Scandinavia sender hjem om kvelden 14 februar? Hotellet er møteplassen for «Software 2018» - Den Norske Dataforenings flaggskipskonferanse. Temaet for årets konferanse er: «Hvilket samfunn bygger vi

Vi ønsker å sette søkelyset på hvilket samfunn vi er i ferd med å skape når programvare blir et sentralt verktøy for så mange: I kriminalitetsbekjempelse og shopping, i helse og undervisning, i våpensystemer, på kjøkkenet og på reise: Vi er omgitt av, og prisgitt programvareløsninger. Det gir oss økende grad av velferd, men også en bakenforliggende kompleksitet og sårbarhet.

Frykten for at «datamaskinene skal ta over» er i beste fall en upresis formulering. Maskinene er, enn så lenge, avhengige av instruksjoner, og det får de i form av programvare. Programvareutviklerne derimot, har en raskt økende påvirkning på hverdagen vår. Det samme kan sies om de som stiller kravene, de som designer eller tester og innfører programvareløsninger.

Hittil har maskinene vært ganske «dumme»: De gjør akkurat det de blir instruert om. Kravene til nøyaktighet i programvaren er derfor ekstremt høye. Testing og feilretting utgjør en svært stor del av jobben med å lage programvare, og medfører definitivt økt kvalitet. Allikevel er det allment akseptert at IT-systemer kan og vil feile, noen ganger med katastrofale følger. Når vi omgis av «programvare overalt» betyr det altså at feilsituasjoner vil oppstå oftere.

Antall kodelinjer i et dataprogram er ikke lengre et nøyaktig mål på kompleksiteten, men gir en indikasjon. Bilprodusenten Ford hevder at en av deres nyeste modeller inneholder 150 millioner kodelinjer. I følge Boeing har en 787 Dreamliner 7 millioner kodelinjer. En gjennomsnittlig mobilapp har 50.000 kodelinjer, mens Googles samlede programvare visstnok består av ca. 2 milliarder linjer. Med stor sannsynlighet har store og små feil i noen av disse programmene sluppet gjennom all testing og kan utløse omfattende, uønskede hendelser trigget ved en tilfeldighet ingen har tenkt på. 

Gjennom kunstig intelligens forsøker vi nå å gjøre datamaskiner i stand til å lære fra erfaringer og ta intelligente beslutninger, selv med begrenset forutgående instruksjon. Førerløse biler kan typisk ha nytte av en datamaskin som unngår ulykker, basert på analyse av enorme datamengder for kjøremønstre og tidligere ulykker. Kunstig intelligens er omstridt, også blant verdens ledende forskere. En intelligens som bygger på menneskehetens erfaringer, men ikke nødvendigvis deler våre verdier, kan medføre at vi mister kontrollen. Da blir et døgns nedetid på nettbanken neppe det verste som kan skje…

Programvare er fascinerende, viktig og gjennomgripende i vårt samfunn. Kommer du på Software 2018 vil du møte mange av Norges beste fagfolk på området. Konferansen har ca. 80 foredrag, fordelt over to dager og 9 spor. Vi sees der!

Asgeir Myhre har bakgrunn fra Forsvaret og mer enn 20 år som leder i Teleplan AS.
Han er styreleder og styremedlem i flere norske IT-selskaper og sitter også i styret for Den Norske Dataforening Sørøst.

Se programmet til Software 2018 her >