iCalendar

Prosjektledelse - konferanse: Fremtidens informasjonslandskap

Konferanse 19. oktober 2017 i Oslo

Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon, som utfordrer oss på omstillingsevne og –villighet. Omstillingen påvirker ikke minst elektronisk kommunikasjon – hvor nye samhandlingsløsninger lanseres samtidig som blogging, facebook, twitter, instagram og andre sosiale kommunikasjonsformer påvirker prosjektene. 

Roboter overtar arbeidsoppgaver. Big Data – store datamengder - benyttes som styrings- og beslutningsverktøy. Alle har et forhold til, og blir påvirket, av sosiale medier. Dette gjelder for prosjektlederen så vel som prosjekteiere, prosjektdeltakere, systemutviklere, styringsgrupper og andre interessenter. Utviklingen skjer ikke lineært, men på mange områder samtidig. Dette gir nye muligheter i prosjektarbeidsformen, men har også konsekvenser og krever omstilling.

Program:

08.30 Registrering

09.00: Vi ønsker velkommen og sier litt om dagens program.

09.15: Flinke folk vet best – må likevel andre ha kontrollen?
Peter Hidas, seniorkonsulent Gartner​
Hvordan kan avstanden mellom det å utføre prosjektarbeidet og å styre arbeidet reduseres?  Inspirasjonen er Steve Jobs som sa: “It doesn´t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.”

09.45: Helhetlig design av visuelle samarbeidsarenaer
Frank Lillehagen, Committment AS
Digitalisering og innovasjon av nye kunnskaps-konsepter og metoder for modellering og design av visuelle samarbeidsrom vil kunne forbedre både industriell og offentlig prosjektplanlegging og utførelse. Samarbeid om design og utførelse av prosjekter, produkter, prosesser og tjenester gir store økonomiske, miljømessige og menneskelige gevinster. Denne presentasjonen vil forklare hva design-modellering og helhetlig design er tuftet på av nye konsepter, tilnærminger, metoder og samarbeids-plattformer.

10.15 - 10:45 Pause

10.45 Helhetlig design av O&G-prosjekter, operasjoner og konsepter
Einar Landre, Statoil
Et utkast til løsning for design av prosjekter og minimalt bemannede operasjoner og plattformer presenteres. Hvordan man best designer lønnsomme prosjekter og minimalt bemannede plattformløsninger for sikker og effektiv drift vil bli presentert. Bruk av modeller og nye bruker-komponerte arbeidsplasser for design av smarte samarbeidsplattformer og bærekraftige operative løsninger vil bli forklart ved praktiske eksempler.
Einar vil også vise den demo av Statoils fremtidige informasjonsmodell.

11.30 Effektiv kommunikasjon i prosjekter på tvers av geografi og kultur
Christian Falkenberg-Jensen, Director, Deloitte
Vi lever i en verden i rask endring. Internasjonalisering og teknologiutvikling fordrer samhandling på tvers av landegrenser, tidssoner og kulturelle barrierer, og stiller høye krav til hvordan vi kommuniserer med hverandre. Internasjonale prosjekter er komplekse og mangfoldige organisasjoner der det er mange hensyn å ta og det stilles høye krav til effektiv kommunikasjon.

12.00 Lunsj. Besøk hos utstillere

13.00 Fleksible IT løsninger er fremtiden

Maria Nordborg, Chief Customer Success, Mynewsdesk​
I denne presentasjonen kommer vi til å fokusere på hvordan fleksible IT løsninger forenkler måten vi jobber. Mynewsdesk er et raskt voksende selskap med mange prosjekter pågående samtidig og vi har derfor et stort behov for å jobbe Agilt, Lean og fleksibelt. Vi vil snakke om hvordan Projectplace by Planview sin løsning hjelper oss med dette.
 

13.45 Lederskap og kommunikasjon i et digital arbeidsmiljø ​ 
Stian Jensvoll, læringspartner, Leadership Weekly​
Digitalisering åpner for samarbeid på tvers av geografi, og tilrettelegger for økt selvstendighet hos medarbeidere. Dette er en endring av rammefaktorer som også påvirker lederne i en organisasjon.
Hvordan kan lederskap optimalisere gevinsten av digitalisering, samtidig som lederens ansvar for fremdrift, kvalitet og måloppnåelse ivaretas?

14.15 Pause

14.45 Hvordan lykkes med god interessenthåndtering?​​

Aino tar oss gjennom et metodeverk for gjennomføring av en interessentanalyse, og viser hvordan dette forbedrer kommunikasjonen med interessentene i et større moderniseringsprosjekt.
Aino Bjørnstad, prosjektleder, Atkins Norge AS

15.30 Hvordan ser fremtidens BIM-prosjekt ut? Tønsbergprosjektet tester ut moderne prosjektorganisering og -teknologi​
Steen Sunesen, senior prosjektleder, Tønsbergprosjektet
Tønsbergprosjektet skal utvide dagens Sykehus i Vestfold med ca. 45.000 kvm. Byggherren stiller krav til høy kvalitet, kort prosjekterings- og byggetid samt lave kostnader. Samtidig skal det leveres en BIM som skal brukes som det sentrale verktøy for driften av nybygget. Dette stiller krav til god organisering og at vi dra nytte av digitale verktøy. Det brukes kjente teknologier i kombinasjon med noen som er nye og utviklet for prosjektet. 

16.00 Oppsummering og avslutning
Vedlegg