Prosjektledelse

dnd ordsky

Faggruppens formål er:

Faggruppen for prosjektledelse har som mål å være en nøytral fagelig arena for utveksling av kunnskap relatert til prosjektledelse i IT prosjekter.

Hva gjør vi:

Vi ønsker å arrangere faglige møter to ganger i året for medlemmer som arbeider som prosjektledere, deltar i prosjekter og/eller har interesse av å lære mer om fagområdet. Hensikten med møtene er å dele kompetanse slik at vi kan utvikle og styrke vår forståelse av den viktige knytningen mellom prosjektarbeidsteori, bransje- og forretningsforståelse. Gjennom våre møter vil vi være med å bidra til faglig utvikling og fremheve god praksis innenfor vårt fagområde.

Bakgrunn:

I vår region er de et betydelig antall prosjekt ledere. Behovet for profesjonell gjennomføring øker og forventningene til prosjekt ledere og prosjektdeltaker setter større krav til forutsigbarhet og nøyaktighet i prosjektleveransene. Gjennom deltakelse i Faggruppen for Prosjektledelse vil vi etablere en arena hvor vi kan diskuter ideer, synliggjøre effektive forbedringer og  rett og slett forsøke å bli ennå bedre i det vi gjør.