Dataforeningens råd og utvalg

Dataforeningen har 3 ulike råd og utvalg som alle er bredt sammensatt og har tung kompetanse innen sine områder. Utvalgene brukes som høringsinstanser ved behov, mot myndigheter og media på vegne av foreningen i relevante saker.