Samarbeid

Samarbeidspartnere og støttespillere

Dataforeningen er med på å påvirke og bidra i gjennomføring av tiltak for nasjonale handlingsplaner.
IFIP

IFIP

International Federation for Information Processing

IFIP er den internasjonale sammenslutningen av nasjonale dataforeninger. 56 land fra hele verden er representert i IFIP. Den Norske Dataforening representerer Norge.

CEPIS

CEPIS

Dataforeningen er medlem av CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), den europeiske paraplyorganisasjonen for dataforeninger i Europa.
Nordiske flagg

Nordisk Data Union (NDU)

NDU er et samarbeidsorgan for dataforeninger i de nordiske land - Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge. NDUs formål er å ivareta felles interesser for de nordiske dataforeninger innenfor data- og informasjonsområdet.

RSS feed