Emnekart 2011 – Semantiske løsninger og lenkede data AVLYST!

10. februar 2011

Lenkede data er for tiden et hovedsatsningsområde for W3C, og vi viser hvordan Emnekart kan brukes til lenkede data og et vidt spekter av semantiske løsninger. Vi viser bl.a. eksempler på mobile applikasjoner, systemintegrasjon og ny intranettløsning for NRK.

Målgruppe: Informasjonsarkitekter, webutviklere og alle som er interessert i semantisk teknologi

09:00 Velkommen

09:10 Best Practices for Publishing Linked Open Data
Graham Moore, Networked Planet
While it may seem a trivial activity to put data on the web, the fact is that many organizations struggle to do this in a way which is useful for their community.  This talk discuss and demonstrates the different levels in quality of publishing linked data on the web, ranging from simple files to complete Linked Data endpoints.

09:50 Semantic Repowering the Afghanistan War Diary

Benjamin Bock, researcher, Topic Maps Lab - University of Leipzig and Thomas Efer, Student Research Assistant - University of Leipzig
In 2010 WikiLeaks released one of the largest classified military leaks in history: The Afghanistan war diary. In the news it was labeled a report, but for engineers it was merely a big and messy CSV file with largely un-normalized data. Publishers like Spiegel Online spent several months before the release, manually analyzing the data. With semantic tools this could have been much easier…

10:25 Kaffepause og nettverking

10:45 Topic Maps applications for Android and Iphone
Jan Schreiber, utvikler - Ravn Webveveriet AS
Javascript and HTML5 facilitates development of semantic applications independent of platform. With examples of mobile apps with geotagging and augmented reality.

11:25 Lunsj og nettverking

12:30 Lyntaler (10 min):

Using SDshare for Enterprise integration
Graham Moore, Director - Networked Planet
SDshare is a protocol for the Syndication of Semantic Descriptions through the use of Atom.

Visualizing Topic Maps with Silverlight PivotViewer

Graham Moore, Networked Planet

Maiana and its ecosystem
Benjamin Bock, researcher, Topic Maps Lab - University of Leipzig and Thomas Efer, Student Research Assistant - University of Leipzig
Maiana is a free service from the Topic Maps Lab and combines a couple of open source Topic Maps tools: The MajorToM Topic Maps engine, the TMQL4J query engine, Beru faceted search and more. Learn which tool to choose for your needs and where to find more information to get started and create or enhance your Topic Maps powered web portal.

Geotagging med Emnekart
Lars Marius Garshol, konsulent - Bouvet ASA
Kartvisning fra emnekart er enkelt med Ontopia; vi viser hvordan det gjøres!

13:30 Kaffepause


13:50 Bedre arkitektur med semantisk integrasjon
Lars Marius Garshol, konsulent - Bouvet ASA
Å få oversikt over og kontroll på IT-arkitekturen er en stor utfordring for de fleste større virksomheter. Vi foreslår en referansemodell basert på semantisk teknologi, som kan brukes til å dokumentere og forstå eksisterende IT-systemer, tjenester og data. Referansemodellen kan også brukes til å bygge nye typer generiske tjenester som gir en langt løsere koblet arkitektur enn hva som er vanlig i dag.

14:20 Arkivering, organisasjonsendringer og emnekart
Arnar Lundesgaard, Bouvet ASA
Erfaringer fra utviklingen av en emnekartdrevet evalueringsportal. evalueringsportalen.no er et initiativ for å samle evalueringer bestilt av offentlige etater. Målet er å gjøre det enklere å finne (og gjenfinne) relevante evalueringsrapporter.

14:40 Pause

15:00 Fri programvare for Emnekart – en oversikt
Robert Strind, systemutvikler - Redpill Linpro AS
Kort om fri programvare/ åpen kildekode. En uformell oversikt over tilgjengelige emnekartbaserte verktøy. Hvordan kan man bruke programvare med fri programvare lisens - fordeler og ulemper.

15:30 NRKs nyskapende intranett – konsept og løsning
Øyvind Werner Øfsti, informasjonssjef - NRK og Axel Borge, avdelingsleder innen integrasjon og søk – Microsoft technology Bouvet ASA
- Vi trenger et intranett hvor vi kan jobbe sammen, lage rom, dele dokumenter, delegere og samtale. Det må være lettere å finne informasjon og hvem i NRK som har kunnskap om et tema, sa NRK
- Emnekart og SharePoint 2010 passer perfekt for å løse dette behovet, svarte Bouvet. Kom og hør NRK og Bouvet i felleskap fortelle om konseptet rundt Informasjonselven og hvordan dette støttes av emnekartet.

16:00 Avslutning

Programkomité:
Faggruppen for Emnekart v/ Robert Strind, Redpill Linpro AS, Reidar Bratsberg, Ravn Webveveriet AS, Petter Færevaag, Devoteam daVinci AS og Are Gulbrandsen, UiO USIT

Foredragsholdere