Dataforeningens sjekklister


IT Matters - sjekkliste for IT-strategi
Et hjelpemiddel for virksomhetens anskaffelse, bruk og drift av informasjonssystemer og -teknologi som en integrert del av virksomhetens strategi.

shop2buy.no.gif 

Sikkerhetsinstruks for bruk av IT-systemer
En utfyllende ”Sikkerhetsinstruks for bruk av datasystemer” er nå laget, og kan lastes ned gratis her.


Sjekkliste for datakvalitet i informasjonssystemer
Denne sjekklisten gir en praktisk veiledning i hvordan du kan sikre tilstrekkelig datakvalitet ved etablering eller endring av løsninger for strukturert informasjon i din virksomhet.

shop2buy.no.gif

Sjekkliste for dokumentasjon
Dataforeningens forum for teknisk kommunikasjon (tidl. FOBDOK) står bak sjekkliste for styring av dokumentasjonsprosjekter.