Smidig Trondheim

Faggruppens formål er:

Å være en møteplass for å diskutere nye ideer og erfaringer med smidige utviklingsmetoder som Scrum, Lean Software Development og Kanban.

Målgruppe:

Utviklere, teamfasilitatorer, produkteiere, kunder og ledere.

Faggruppen arrangerer:

* Medlemsmøter - gratis kveldsmøter med innledere og diskusjon, tid 19-21.
* Seminar - seminar som gir praktisk trening og mer kunnskap om enkeltområder.
* Konferanse - vi bidrar med sesjoner på Trondheim Developer Conference

 

Bakgrunn:

Faggruppen har arrangert medlemsmøter om brukerhistorier, smidig arkitektur, smidig testing, improvisasjon, lean software development, kanban og global programvareutvikling.
I 2009 arrangerte faggruppen konferansen Smidig Trondheim, og den bidro med faglige innlegg og arrangement under XP2010 og Trondheim Developer Conference 2012.