Software testing

Faggruppen formål er:

Faggruppens målgruppe er alle som er opptatt av test/ kvalitetssikring av IT-systemer. Faggruppen er åpen for alle uavhengig av hvilken bransje og virksomhet de tilhører.

Hva gjør vi:

Vi ønsker å belyse aktuelle temaer og trender i testfaget. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere medlemsmøter ca. 4 ganger i året.