Software Testing

Visjon

Defining the profession - testing som profesjon og karriere.

Faggruppens formål er:

Vi belyser aktuelle temaer og trender i testfaget gjennom medlemsmøter, seminarer og kurs. Faggruppen skal tilby medlemmene et forum for kunnskaps- og erfaringsutveksling samt et møtested på tvers av organisasjoner i regionen.

Faggruppen er det største og viktigste faglige nettverket innen test av programvare i Trøndelag.

Hva gjør vi:

Arbeidsformen vil i hovedsak bestå av medlemsmøter, men også seminarer, kurs, sertifiseringer, konferanser og workshops. Faggruppen vil jobbe kontinuerlig med å sikre gode og relevante foredragsholdere.
Eksempler på aktuelle tema:

  • Teststrategi, testadministrasjon, retningslinjer og standarder i organisasjonen
  • Testledelse
  • Ulike metoder og teknikker
  • Testverktøy

Det vil bli satt av god tid på hvert møte til diskusjoner og informasjonsutveksling.