Ønsker du å starte en faggruppe i Dataforeningen?

 

  • Brenner du for et spesielt fagområde?
  • Savner du spesifikke tema?
  • Ønsker du å dele din kunnskap og kompetanse?
  • Savner du et profesjonelt nettverk innen ditt fagområde?

Hvordan etablere en faggruppe:

- Hvilket fagområde/tema skal din faggruppe dekke?

- Er det mulig å samarbeide/koordinere aktiviteter med en annen faggruppe?

- Sett opp et forslag til styre; minimum styreleder + 4 styremedlem
    (Ett styremedlem skal være ansvarlig for web/markedsføring)

- Send søknad om opprettelse av faggruppen