Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Hva er SnIT?

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Hvorfor SnIT?

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-direktørene uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Neste samling:

18. november 2014 i Oslo
SnIT-samling - IT i praksis

Les mer og meld deg på her>>

 

Kalender 2015:

18. november 2014 IT i praksis
29. januar Tema kommer
19. mars Tema kommer
4. juni Tema kommer - Grill & Grill
24. september Tema kommer
19. november Tema kommer

 

Alle samlingene vil starte mellom kl 12 og kl 14 (avhengig av progam) og vare ut dagen. Dagen avsluttes med en arbeidsmiddag og høy fokus på nettverking. Detaljert program og tidspunkt vil bli sendt ut god tid i forkant av hver samling.

Medlemmer i SnIT:

Så langt har IT-direktører innen bank og finans, olje og gass, helseforetak og andre offentlige og private virksomheter meldt seg inn. Blant disse er:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • AS Vinmonopolet
 • Asker kommune
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen Energi
 • BKK AS
 • Buskerud fylkeskommune
 • Cermaq ASA
 • Coop Norge AS
 • Den Norske Opera og ballett
 • Diakonhjemmet sykehus AS
 • Difi
 • DnB Bank ASA
 • Eksportkreditt Norge AS
 • GIEK Kredittforsikring AS
 • Gresvig Retail Group AS
 • GroupM
 • Handelshøyskolen BI
 • Hansa Borg AS
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Infotjenester AS
 • Itera ASA
 • KLP AS
 • Kollektivtransportproduksjon AS
 • Komplett Services AS
 • Kommunalbanken Norge
 • Kriminalomsorgens IT-tjenester
 • LINK Arkitektur
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Malorama AS
 • Moelven Industrier AS
 • Narvik kommune
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • NITH
 • Norges Automobilforbund
 • Norges Bank Investment Management

 

 • Norges Handelshøyskole
 • Norgesgruppen Data
 • Norsk Gjenvinning Norge AS
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Tipping AS
 • OBOS
 • Odfjell Drilling
 • Odfjell SE
 • OneCo AS
 • Oslo Børs ASA
 • Oslo Universitetssykehus
 • Posten Norge AS
 • Riksrevisjonen
 • Skagen AS
 • Skagerak Energi AS
 • Skarland Press AS
 • Sonans AS
 • Sparebank1 Gruppen
 • Sparebanken Vest
 • Statens legemiddelverk
 • Statens vegvesen vegdirektoratet
 • Statsbygg
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon AS
 • Stortingets administrasjon
 • Sykehusapotekene
 • Sykehuspartner
 • Tine SA
 • Umoe Restaurant Group
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Stavanger
 • Uno-X Energi AS
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsnemnda
 • Vox
 • Wintershall Norge ASA
 • Østfold Energi AS
 • Istad AS
 • Du og din virksomhet?

 

SnIT logo.jpg