Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Hva er SnIT?

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Hvorfor SnIT?

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Neste samling:

29. januar 2015 i Oslo
SnIT-samling -

Les mer og meld deg på her>>

 

Kalender 2015:

29. januar Tema kommer
19. mars Tema kommer
4. juni Tema kommer - Grill & Grill
24. september Tema kommer
19. november Tema kommer

 

Alle samlingene vil starte mellom kl 12 og kl 14 (avhengig av progam) og vare ut dagen. Dagen avsluttes med en arbeidsmiddag og høy fokus på nettverking. Detaljert program og tidspunkt vil bli sendt ut god tid i forkant av hver samling.

Deltakere i SnIT:

Nettverket består av IT-ledere innen bank og finans, olje og gass, helseforetak og andre offentlige og private virksomheter. Blant disse er:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen Energi
 • BKK AS
 • Coop Norge
 • Difi
 • GIEK Kredittforsikring
 • Gresvig Retail Group
 • Handelshøyskolen BI
 • Infotjenester 
 • Istad
 • KLP
 • Kollektivtransportproduksjon
 • Komplett Services
 • Moelven Industrier
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Norges Automobilforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Gjenvinning Norge
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Norsk Pensjon

 

 • OBOS
 • Odfjell
 • Oslo Børs
 • Rejlers
 • Riksrevisjonen
 • Skagen
 • Skagerak Energi
 • Sonans
 • Sparebank1 Gruppen
 • Sparebanken Vest
 • Statens vegvesen vegdirektoratet
 • Statsbygg
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Sykehusapotekene
 • Tine
 • Umoe Restaurant Group
 • Universitetet i Stavanger
 • Westerdals Oslo
 • Østfold Energi
 • Du og din virksomhet?