Styret i Den Norske Dataforening

Dataforeningen har ett profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av foreningen og for administrasjonen, som er organisert som aksjeselskap. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen slik at målene nås. Styret skal fremlegge strategier, planer, budsjetter og regnskap for landsmøtet. Styret rapporterer også fremdrift innenfor gjeldende strategiperiode.

Styret består av følgende personer:

Terje Wold
Styreleder
Terje Wold
Adm. direktør
Invenia AS
Tlf: 98242000
Ingeborg Marie Endresen
Styremedlem
Ingeborg Marie Endresen
Daglig leder
Yards AS
Tlf: 92 66 09 90
Gisle Fauskanger
Styremedlem
Gisle Fauskanger
Adm. dir.
Nasjonal IKT HF
Tlf: 91895590
Vibeke Mjaaland
Styremedlem
Vibeke Mjaaland
Direktør BankID, eSecurity
Nets Branch Norway
Tlf: 92 60 34 38
Roger Schäffer
Styremedlem
Roger Schäffer
IT-direktør
Folkehelseinstituttet
Tlf: 90895025
Eirik Thun
Styremedlem
Eirik Thun
Direktør
Fundator AS
Tlf: 98222759