Styret i Den Norske Dataforening

Dataforeningen har ett profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av organisasjonen og for administrasjonen, som er organisert som aksjeselskap. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen slik at målene nås. Styret skal fremlegge strategier, planer, budsjetter og regnskap for landsmøtet. Styret rapporterer også fremdrift innenfor gjeldende strategiperiode.

Styret består av følgende personer:

Morten Thorkildsen
Leder
Morten Thorkildsen
Adm. dir.
Rejlers Norge AS
Tlf: 95 18 26 95
Francis Ernest D'Silva
Styremedlem
Francis Ernest D'Silva
Senior Principal
Accenture AS
Tlf: 908 26 049
André Eidskrem
Styremedlem
André Eidskrem
Daglig leder
IntraHouse AS
Tlf: 90 11 18 70
Cathrine Klouman
Styremedlem
Cathrine Klouman

Harald A. Møller AS
Tlf: 91 80 07 35
Kjersti Lauritzen
Styremedlem
Kjersti Lauritzen
Avd.direktør Nasjonal e-forvaltning/infrastruktur
Brønnøysundregistrene
Tlf: 99383397
Herlof Nilssen
Styremedlem
Herlof Nilssen
Adm. dir.
Helse Vest RHF
Tlf: 90911130
John Walle
Ansattes representant
John Walle
Sales Manager
Den Norske Dataforenings Servicekontor AS
Tlf: 97057678