Styret i Den Norske Dataforening

Dataforeningen har ett profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av organisasjonen og for administrasjonen, som er organisert som aksjeselskap. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen slik at målene nås. Styret skal fremlegge strategier, planer, budsjetter og regnskap for landsmøtet. Styret rapporterer også fremdrift innenfor gjeldende strategiperiode.

Styret består av følgende personer:

Cathrine Klouman
Styreleder
Cathrine Klouman
CIO
Harald A. Møller AS
Tlf: 91 80 07 35
Ola Furu
Nestleder
Ola Furu
CEO
Capgemini Norge AS
Tlf: 90515968
Thomas Bagley
Styremedlem
Thomas Bagley
Direktør teknologi og e-helse
Helse Sør-Øst RHF
Tlf: 932 12 591
Francis Ernest D'Silva
Styremedlem
Francis Ernest D'Silva
Senior Principal
Accenture AS
Tlf: 908 26 049
André Eidskrem
Styremedlem
André Eidskrem
Daglig leder
IntraHouse AS
Tlf: 90 11 18 70
Eirik Thun
Styremedlem
Eirik Thun
Direktør
Fundator AS
Tlf: 98222759
R. Christian Torp
Styremedlem
R. Christian Torp
Chief Operating Officer
Den Norske Dataforenings Servicekontor AS
Tlf: 93258222
Janicke Langvik Vibe
Vara ansatte representant
Janicke Langvik Vibe
eventkoordinator
Den Norske Dataforenings Servicekontor AS
Tlf: 93 85 35 32