Telepolitisk utvalg

Dataforeningen arbeider for å bidra til at telekommunikasjoner skal utvikles og utnyttes slik at norske brukere har best mulige rammebetingelser.

Telepolitisk utvalg skal bidra til utforming av Dataforeningens holdninger, mål og tiltak innen telepolitiske spørsmål som vurderes å ha stor betydning for foreningens medlemmer.

Telepolitisk utvalg møtes når aktuelle saker tilsier det. Det tilstrebes enighet om de uttalelser Telepolitisk utvalg avgir.