Tidligere vinnere av Dataforeningens fagpriser


Fagprisen 2015

Fagprisene ble delt ut på landsmøtet i 2016. Vinnerne var:
Årets aktivitet: Yggdrasil 2015
Årets ildsjel: Kristina Brend
Årets faggruppe: Programkomiteen for Yggdrasil

Fagprisen 2014

Fagprisene ble delt ut på landsmøtet i 2015. Vinnerne var:
Årets aktivitet: Software, DND Sør-Øst
Årets ildsjel: Alhild Stokke, styreleder DND Sør-Øst
Årets faggruppe: Informasjonssikkerhet Trøndelag, DND Midt-Nord

Fagprisen 2013

Årets aktivitet:  Sikkerhetssymposiet 2013, Bergen
Årets ildsjel:  Frances K. D'Silva, Nets - Østlandet
Årets faggruppe:  Faggruppen IT-kontrakter, Østlandet


Fagprisen 2012

Årets aktivitet:       Testkonferansen & Free Test – Trøndelag
Årets ildsjel:           Renate Thoreid, Sparebank1 – Østlandet
Årets faggruppe:    Faggruppen Software Testing – Trøndelag

Fagprisen 2012 - Årets aktivitet – Nominerte

 • ISTQB – Testsertifiseringskurs
 • Studieturer til Nice og Stockholm
 • Testdagen ODIN
 • Verdens nordligste testkonferanse og Free Test 2012
 • BI-prisen 2012

Fagprisen 2012 - Årets faggruppe – Nominerte

 • Webkommunikasjon, Østlandet
 • Software Testing, Østlandet
 • Software Testing, Trøndelag
 • Informasjonssikkerhet, Østlandet

Fagprisen 2012 - Årets ildsjel – Nominerte

 • Gry Rognstad, FG Software Testing, Østlandet
 • Henri van der Scheur, FG Software Testing, Trøndelag
 • Renate Thoreid, Informasjonssikkerhet, Østlandet


Fagprisen 2011

Årets aktivitet:        Blogg: Stemmer fra 12. etasje, FG Sosiale medier Østlandet
Årets ildsjel:           Maria B. Line, SINTEF IKT, Trøndelag
Årets faggruppe:    Faggruppen IT-sikkerhet, Bergen-Hordaland

Fagprisen 2011 - Årets aktivitet – Nominerte

 • Studieturene til Nice og Stockholm, FG Informasjonssikkerhet, Østlandet
 • To-dagers kurs: Slik lager du gode brukerhåndbøker og prosedyrer – FG Teknisk dokumentasjon, Østlandet
 • Blogg: Stemmer fra 12. etasje – FG Sosiale medier, Østlandet
 • Markedsundersøkelsen: Norske virksomheters bruk av sosiale medier – FG Sosiale medier, Østlandet
 • Prosjekt 2011 – Å lykkes med prosjekter – FG 3Ps, ØstlandetFagprisen 2011 - Årets faggruppe – Nominerte

 • IT-sikkerhet, Bergen-Hordaland
 • Sosiale medier, Østlandet
 • Webkommunikasjon, ØstlandetFagprisen 2011 - Årets ildsjel – Nominerte

 • Henri van de Scheur, Verdande Technology – Trøndelag
 • Maria B. Line, SINTEF IKT – Trøndelag
 • Mari Sjølie, - Østlandet
 • Save Asmervik, Webstep – Trøndelag
 • Elisabeth Svendsen Krogh, Terramar - Østlandet
   


Fagprisen 2010

Årets aktivitet:         Prototypingskonkurranse - Yggdrasil og BITS, Østlandet
Årets ildsjel:             Francis D’Silva, Østlandet
Årets faggruppe:    Faggruppen Datavarehus og Business Intelligence, Østlandet

Fagprisen 2010 - Årets aktivitet - Nominerte

 • ISTQB kurs og sertifisering - Faggruppen Software Testing, Østlandet
 • Prototypingskonkurranse - Yggdrasil og BITS
 • EUCIP Kollokviegruppe
 • Prosjekt 2010 – Prosjektledelse i fremtiden
 • Betalingsformidling, Trøndelag
 • Smidig utvikling med PS2000 Østlandet
 • EUCIP Introduksjonsår 2008


Fagprisen 2010 - Årets faggruppe - Nominerte

 • FG Datavarehus og Business Intelligence, Østlandet
 • FG Cloud Computing, Østlandet
 • FG Webkommunikasjon, Østlandet
   

Fagprisen 2010 - Årets ildsjel - Nominerte

 • Peter Flem, leder av FG Cloud Computing, Østlandet
 • Francis D’Silva, styremedlem Dataforeningen Østlandet
 • Olaug Torhild Skobba, faggruppen Datavarehus og BI, Østlandet
 • Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet
 • Kristine Madsen, faggruppen for Sosiale medier, Østlandet
 • Hans Schaefer, FG Software Testing, Bergen-Hordaland
 • Paul Carr, FG IT drift, Rogaland
 • Hege Samuelsen, FG Software Testing, Rogaland


Fagprisen 2009 - Avlyst

Pga askesky ble Landsmøtet holdt elektronisk og prisene ble ikke utdelt.


Fagprisen 2008

Årets aktivitet:         Betalingsformidling 2008, Trøndelag
Årets ildsjel:         Cato Hordnes, Bergen-Hordaland
Årets faggruppe:    Faggruppene IT-kontrakter og EPU – Effektiv programvareutvikling, Østlandet

Fagprisen 2008 - Årets aktivitet - Nominerte

 • Betalingsformidling 2008 Trøndelag
 • Smidig utvikling med PS2000 Østlandet
 • EUCIP Introduksjonsår 2008.


Fagprisen 2008 - Årets faggruppe - Nominerte

 • Faggruppene IT-kontrakter og Effektiv Programvareutvikling (EPU), Østlandet
 • Faggruppen Webkommunikasjon, Østlandet
 • Faggruppen for Informasjonssikkerhet, Østlandet


Fagprisen 2008 - Årets ildsjel - Nominerte

 • Cato Hordnes, FG for Informasjonssikkerhet, Bergen-Hordaland
 • Beate Lofseik, FG Webkommunikasjon, Østlandet
 • Henri van de Scheur, Faggruppen for Software Testing og konferansen Free test, Trøndelag
 • Kjetil Ertnæs, FG for Informasjonssikkerhet, Østlandet
 • David Thomstad, Østlandet


Fagprisen 2007

Årets aktivitet:         Faggruppen Software Testing, Østlandet med programvaretesting som eget fag på NTNU
Årets ildsjel:         Gautam Ghosh, Østlandet
Årets faggruppe:        Faggruppen Software Testing, Østlandet

Fagprisen 2007 - Årets aktivitet - Nominerte

 • Grønn IT Trøndelag
 • Faggruppen Software Testing, Østlandet – har arbeidet for å få programvaretesting som fag på NTNU, med oppstart høsten 2008. Faggruppens medlemmer er foredragsholdere.

Fagprisen 2007 - Årets ildsjel - Nominerte

 • Ingunn Brenne, Trøndelag
 • Gautam Ghosh, Østlandet
 • Dagfinn Kvinge, Bergen-Hordaland


Fagprisen 2007 - Årets faggruppe - Nominerte

 • Faggruppen for IT Service management, ITIL og prosessutvikling, Bergen-Hordaland
 • Faggruppen Smidig utvikling, Trøndelag
 • Faggruppen Software Testing, Østlandet
 • Faggruppen for elektronisk dokumentbehandling, Østlandet


Fagprisen 2006

Årets arrangement:     Digital Hverdag, Bergen-Hordaland
Årets ildsjel:         Terje Storvik, Trøndelag
Årets produkt:         IT kontrakter, Østlandet

Årets produkt 2006 - Nominerte

 • Dataforeningens IT-kontrakter
 • Forum for brukerdokumentasjons gratis sjekkliste
 • Boken «Integrasjon som konkurranseparameter»

Årets arrangement 2006 - Nominerte

 • Sikkerhet og Sårbarhet
 • Software 2006
 • Digital Hverdag

Årets ildsjel 2006 - Nominerte

 • Terje Storvik, Trøndelag
 • Laura Arlov, Østlandet
 • Gautam Ghosh, Østlandet