Virksomheten i Nettskyen

Torsdag 11. februar

Forretning og IT hånd i hånd– En sesjon med to parallelle spor. Fremtidens virksomheter – hvordan utnytte Nettskyen med tilhørende IT-arkitektur.

Sikkerhet i SOA

Konferanse 11. februar 2010 i Oslo

Hvilke andre sikkerhetsutfordringer står man overfor, når SOA innføres? Hvilke sikkerhetsmuligheter gir en SOA plattform? Hvilke best practices, metoder, patterns finnes det? Hvilke produkter finnes det? I tillegg til å få en diskusjon rundt disse temaene er hensikten å diskutere hvordan har man løst sikkerhetsutfordringer i allerede etablert miljøer og på denne måte utveksle erfaringer.

To-dagers kurs i workshopledelse

Onsdag 10. februar 2010

Workshops benyttes i økende grad i prosjekter til å avklare mål, avdekke behov, spesifisere krav, foreta designbeslutninger, prøve ut prototyper og foreta prosjektgjennomganger. Men ikke alle workshops er like vellykket. Samarbeidsproblemer, beslutningsvegring og fastlåste prosesser kan ofte komme i veien for gode løsninger og riktige beslutninger.

En god pris er ikke nok – fallgruver i dagens teknologipraksis

Konferanse 11. februar 2010 i Oslo

Vi ønsker å sette søkelyset på hvordan dagens teknologiutvikling, som SaaS, Cloud Computing, fri programvare, og nye måter for kunde/leverandør samarbeid, også har kontraktuelle konsekvenser - og om hvordan kontraktens utforming påvirker resultatet.

Effektiv testing

Torsdag 11. februar 2010

Du må effektivisere testingen - men hvordan? Lær av eksperter og gjennom caser om hvordan du kan øke effektiviteten i testingen!

Mobil strategi

Torsdag 11. februar 2010

Mobiltoget går i 2010. Du må bestemme deg nå om du skal hoppe på eller bli igjen på perrongen. Vi gir deg de beste rådene og tipsene fra noen av de få som faktisk har lykkes med sin mobilsatsning. Garantert nytteeffekt. Årets beste samling av utviklere for mobil kommer. ..og du er invitert!
RSS feed