Ung IT

Ung IT - en nettverksgruppe i Dataforeningen

Nettverkets formål:

Gruppen skal skape en felles arena hvor unge mennesker innen IT-profesjonen kan møte etablerte virksomheter og mennesker med høy kompetanse og knytte nye kontakter samt heve kompetansen.

Hva gjør vi:

I løpet av 2014 er målsetningen å arrangere 6 pubkvelder og ett seminar.
Pubkveldene er nettverksmøter hvor hver aktivitet har fokus på et spesielt tema, eksempelvis apper og sosial medier. Gruppen tilstreber å belyse både de teknisk operative (eks utvikling og design) og de forretningsmessige aspektene på alle sine aktiviteter for å kunne tilby kompetanseheving for en bred faglig målgruppe.
Et typisk eksempel på en pubkveld er en aktivitet med et spesifikt tema fordelt på to til fire foredrag. Kvelden begynner kl 17:00 og det offisielle programmet avsluttes ca kl 20:00.

Seminaret går over en hel dag med 8 til 10 foredrag innenfor ett eller flere spor.

Er du student?

Målgruppen til Ung IT er primært unge mennesker i alderen 20 til 30 år (både yngre og eldre er selvfølgelig også velkomne på våre aktiviteter). Grunnet en normalt sett noe mer anstrengt økonomisk situasjon når man studerer har Dataforeningen valgt å gjøre heltidsstudenters deltakelse i vårt nettverk litt annerledes.
Les mer om det her

Kalender 2014:

Følg med Nytt spennende møte er snart på plass!

 

Sponsor:

Gjennomføringen av pubkveldene finansieres ved sponsorater.
Som sponsor har man mulighet til å profilere seg mot morgendagens IT-profesjonelle. Sponsorene av en pubkveld stiller med en eller flere foredragsholdere som prater om dagens aktuelle tema. I tillegg får sponsorene muligheten til å fortelle kort om seg selv og "selge" seg inn som fremtidig arbeidsgiver for de beste unge hodene i bransjen.

Send en e-post til John Walle i Dataforeningen eller ring på 97 05 76 78 for en uforpliktende prat.

Du kan også lese om andre Ung IT som er aktive i Dataforeningen.

 

 

LinkeIn knapp