iCalendar

Utvikling av dronebaserte tjenester

Nettverksmøte 27. februar 2018 i Tromsø

DND Midt-Nord inviterer til gratis nettverksmøte!

Program:

Dronebaserte tjenesterStørre datakraft, bedre kommunikasjonsinfrastruktur, cloud, fog og egde computing gir helt nye muligheter i utvikling av dronebaserte tjenester. Fremtidens droner vil benytte seg av nær sanntids prossessering, kunstig intelligens og autonom navigering for å optimalisere tjenestene. Kobling til eksterne modeller og datakilder i sanntid kan brukes til å utvikle intelligent selvkonfigurerende og optimaliserende målesystemer. Her er det mange forskningsoppgaver og muligheter og eksempler fra aktiviteter Norut er involvert vil bli presentert
 

Om foredragsholder:

Rune StorvoldRune Storvold er forskningsleder ved avdeling ubemannede fly på Norut, Han er førsteamanuensis II ved institutt for teknisk kybernetikk ved Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og leder  for Arktisk Senter for Ubemannede Fly (ASUF). Han har bakgrunn i optikk og atmosfæriske fysikk fra Universitetet i Bergen (MS) og University of Alaska Fairbanks (PhD). Han begynte ved Norut i 2003. I 2005 etablerte han forskningsgruppen på ubemannede fly. Avdelingen består i dag 13 ansatte innen forskning og utvikling på ubemannede fly, sensorsystemer og tjenester.

Praktiske opplysninger:

Påmelding


Tid: Tirsdag 27. februar kl 19 
Sted: NORUT IT i Forskningsparken, Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, Tromsø
Arrangør: DND Midt-Nord
Kontaktperson: Silje Endsjø, Telefon: 91 90 10 87

Det blir bevertning

Gratis for alle

NORUT IT i Forskningsparken på Google Maps