Veileder for tjenestekatalog og tjenesteavtaler (SLA)

27. november 2015

 

Bestill SLA-veilder (eksl. mva):
Buy

For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Dersom du krysser av for å melde deg inn og kjøpe til medlemspris sender vi faktura på medlemskapet; kr 1.800,- separat.

Sjekkliste 3

NB! Du vil få tilgang til veilederen rett etter bestilling – se link på bekreftelsessiden
Alle priser er oppgitt eks. mva.

Praktisk tilnærming til tjenesteavtaleforvaltning. Etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler (Service Level Agreements - SLA) har i lengre tid vært benyttet for å definere, kvalitetssikre og styre ytelser fra tjenesteytere.

Oppdatert og ny versjon gyldig fra 27. november 2015

Tjenesteavtaler (Service Level Agreements - SLA) har i lengre tid vært benyttet for å definere, kvalitetssikre og styre ytelser fra tjenesteytere. Faggruppen for SLA i Den Norske Dataforening tok initiativ til denne veilederen/sjekklisten for å utvikle et enkelt og praktisk verktøy i arbeidet med å etablere og vedlikeholde tjenestekatalog og tjenesteavtaler.

Mål

Målet med veilederen er å gi en grei innføring i hvordan en tjenestekatalog og tjenesteavtale (SLA) skal utarbeides og vedlikeholdes over tid. Dette omfatter både selve avtaledokumentet og nødvendige arbeidsprosesser for å sikre kvalitet på resultatet.

Målgruppe

Veilederen er nyttig for alle som arbeider med tjenestekatalog og tjenesteavtaler, både eksternt og internt i virksomheten. Den kan være et hjelpemiddel til å komme i gang for de som har liten eller ingen erfaring med etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler, og fungere som en avsjekking for mer erfarne og rutinerte brukere.

Pris for sjekklisten:

Medlemmer i Dataforeningen: kr. 1600,- (eksl. MVA)
Ikke-medlemmer: kr. 3250,- (eksl. MVA)

Er du ikke medlem men ønsker medlemskap for å kunne kjøpe veilederen til medlemspris?

Da gjør du følgende:
Velg medlemspris ovenfor, deretter klikker du her for å gå til innmeldingssiden.