Veiledning for tjenestekatalog og tjenesteavtaler (SLA) - Halv pris i oktober og november 2014

Oppdatert og ny versjon gyldig fra 1. januar 2013: Praktisk tilnærming til tjenesteavtaleforvaltning. Etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler (Service Level Agreements - SLA) har i lengre tid vært benyttet for å definere, kvalitetssikre og styre ytelser fra tjenesteytere.

Bestill SLA-veildning:Buy

Alle priser er oppgitt eks. mva.

For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Dersom du krysser av for å melde deg inn og kjøpe til medlemspris sender vi faktura på medlemskapet; kr 1.700,- separat.

Sjekkliste 3Oppdatert og ny versjon gyldig fra 1. januar 2013

Tjenesteavtaler (Service Level Agreements - SLA) har i lengre tid vært benyttet for å definere, kvalitetssikre og styre ytelser fra tjenesteytere. Faggruppen for SLA i Den Norske Dataforening tok initiativ til denne veiledningen/sjekklisten for å utvikle et enkelt og praktisk verktøy i arbeidet med å etablere og vedlikeholde tjenestekatalog og tjenesteavtaler.

Mål

Sjekkliste 3Målet med veiledningen er å gi en grei innføring i hvordan en tjenestekatalog og tjenesteavtale (SLA) skal utarbeides og vedlikeholdes over tid. Dette omfatter både selve avtaledokumentet og nødvendige arbeidsprosesser for å sikre kvalitet på resultatet.

Målgruppe

Denne veiledningen er nyttig for alle som arbeider med tjenestekatalog og tjenesteavtaler, både eksternt og internt i virksomheten. Den kan være et hjelpemiddel til å komme i gang for de som har liten eller ingen erfaring med etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler, og fungere som en avsjekking for mer erfarne og rutinerte brukere.

Frem til og med 30. november kan du kjøpe veiledningen til halv pris:

Medlemmer i Dataforeningen: kr. 1600,- 800,- (eksl. MVA)
Ikke-medlemmer: kr. 3250,- 1625,- (eksl. MVA)

Er du ikke medlem, men ønsker medlemskap for å kunne kjøpe veiledningen til medlemspris?

Da gjør du følgende:
Velg medlemspris ovenfor, deretter klikker du her for å gå til innmeldingssiden.