IT & endringsledelse

Faggruppens formål er:

Denne faggruppen har fokus på de endringene som må skje for at virksomheten skal få optimal gevinst av IT, og for at IT skal støtte virksomhetens strategi. En ny IT-løsning gir ikke automatisk gevinst i seg selv. Menneskene og de ulike rollene i virksomheten må samhandle slik at virksomhetsmålet nås. IT-løsningen skal støtte denne samhandlingen.  Det organisatoriske og mellommenneskelige endringsarbeidet er ofte en større utfordring enn å finne/utvikle den tekniske løsningen.  Stikkord for hva faggruppen fokuserer på:

•    Virksomhetsmodellering og -utvikling
•    Prosessanalyse og -forbedring
•    Endringsledelse:  Å lede organisasjonen og menneskene i en endringsprosess
•    Involvering
•    Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling
•    Implementering i organisasjonen
•    Målstyring
•    Program- og porteføljestyring
•    Prosjektledelse
•    Gevinstrealisering
•    Ressurs-  og kompetansestyring
 

Målgruppe:

Faggruppens målgruppe er alle som er opptatt av at IT skal støtte virksomheten/organisasjonen og menneskenes arbeidshverdag på en optimal måte.

Hva gjør vi:

Faggruppen vil bidra til kunnskap, erfaringsutveksling, verktøy og metoder innenfor de nevnte områdene. Dette gjør vi gjennom nettverksmøter, der vi søker å hente inn spennende og engasjerende foredragsholdere.