Hva er «Fremsynt»

Gjennom prediksjonsturneringen Fremsynt inviterer vi til en konkurranse hvor du månedlig kan teste din evne til å forutsi fremtiden.

Den norske dataforening arrangerer Fremsynt fordi vi ønsker å samle mange av våre medlemmer og potensielle medlemmer i en felles digital aktivitet. Det skal være lærerikt. Det skal bidra til økt oppmerksomhet rundt samfunnsutvikling hvor informasjonsteknologi og digitalisering har en sentral rolle. Det skal være gøy!

Fremsynt er en form for quiz, men ingen vet svaret når spørsmålet stilles, for det ligger i fremtiden. Etter påmelding vil du hver måned få tilsendt 5-10 spørsmål/påstander. Noen blir avklart i nær fremtid (uker), noen har lengre horisont (måneder og inntil ett år). Du kan delta via web eller med appen ‘BeamReader’.

Bruk alltid event-koden dnd

Du må legge inn dine prediksjoner innen oppgitt svarfrist. Svarfristen vil typisk være 7-10 dager etter at spørsmålene er lagt ut.

Spørsmålene handler om generell samfunnsutvikling, og noen vil være mer spisset mot IKT og digitalisering. Av og til legger vi inn et spørsmål om Dataforeningens aktiviteter.

Hvem kan delta?

Turneringen er åpen for alle, enten du er nåværende eller tidligere medlem av Dataforeningen, vurderer å melde deg inn i fremtiden eller kanskje bare er nysgjerrig og samfunnsinteressert.

Kan jeg opptre anonymt?

Ja. For å delta må du registrere deg med en epostadresse. Denne er ikke synlig for andre deltakere, og benyttes kun for arrangørens avvikling av spillet. Ved registrering blir du tildelt et automatisk generert nickname («kallenavn») som inneholder deler av din epostadresse. Når du logger inn i spillet første gang, anbefaler vi at du bytter til et fritt valgt nickname, Dette kan endres senere.

Ingen navn (utover nickname) på deltakere blir offentliggjort uten at vi innhenter spesifikk tillatelse fra den enkelte.

Kan deltakerne deles inn i grupper og grupperesultater publiseres?

I starten av turneringen spør vi kun om epostadresse, og arrangøren har derfor ikke grunnlag for å segmentere deltakerne i grupper. Dette kan imidlertid bli aktuelt etter hvert som turneringen får «satt seg» med et stort antall deltakere. Etter innhenting av data om deltakerne (frivillig) kan vi da f.eks. se om det er signifikante avvik i prediksjonene basert på kjønn, aldersgruppe, bostedsregion, faggruppe eller annet. Dersom grupperesultater blir publisert, vil disse ikke kunne benyttes for å identifisere enkeltpersoner.

Hvordan beregnes poengene?

På hvert enkelt spørsmål kan det være to eller flere svaralternativer. Er du sikker i din sak setter du 100% på det alternativet du mener er riktig. Dersom dette også viser seg å bli det riktige svaret, vil du få 100 poeng. Er du usikker kan du «gardere» ved å spre prosentene f.eks. 50/50 på to alternative svar. Dersom ett av disse blir det korrekte svaret, vil du få 50 poeng, osv. For hvert spørsmål må du allokere en sum på 100%. Enkelte spørsmål må også besvares med et tall, f.eks. Hva vil Oslo Børs Hovedindeks være 1. mars 2020? Svarer du korrekt får du selvsagt 100 poeng. Det vil være oppgitt en +/- feilmargin og innenfor denne er det gradvis nedtrapping. Ligger ditt svar utenfor feilmarginen blir det null poeng.

Kan andre se hvor god eller dårlig jeg er til å forutsi fremtiden?

Hver gang et spørsmål blir avklart, gjennomføres en ny scoring og «ledertavlen» blir oppdatert. Denne viser nickname og poengscore på de som ligger best an. Ingen andre resultater knyttet til enkeltpersoner blir offentliggjort.

Du kan selv sjekke din egen score og hvordan du ligger an i forhold til andre deltakere ved å se på «ledertavlen» i appen. Din plassering er bare synlig for deg – andre spillere får se sin.

Når kommer svarene og hvor hentes fasiten fra?

Spørsmålene er stilt slik at svar / avklaring vil foreligge en uke til et år etter at spørsmålet er stilt. Etter noen runder av turneringen vil det alltid være flere segmenter som avklares hver måned. Svarene skal kunne verifiseres fra åpne, anerkjente kilder.

Hvem er «apekatten» som nevnes på ledertavlen?

Dette er en imaginær spiller som gjør alle sine prediksjoner kun basert på terningkast eller bruk av random-generator.

Hensikten med dette er å se om enkeltpersoner og snittet av alle deltakere over tid vil gjøre det bedre enn ren tilfeldig gjetning. Etter hver oppdatert scoring vil du få vite hvordan du ligger an i forhold til apekatten.

Hvem lager spørsmålene – kan jeg foreslå nye spørsmål?

Generalsekretæren i Dataforeningen har utpekt en arrangementskomité for å sikre at vi har nye, relevante spørsmål for lansering hver måned.

Vi ønsker alltid forslag på nye prediksjonsoppgaver fra deltakere, fra Dataforeningens faggrupper og fra andre som ønsker å engasjere seg i Fremsynt. Husk at svarene må kunne verifiseres gjennom åpne anerkjente kilder og ligge fra noen uker opp til et år inn i fremtiden. Vi ønsker spørsmål i tre kategorier: 1) Allmenn samfunnsutvikling, 2) IKT og digitalisering og 3) Dataforeningens aktiviteter. Spørsmålene bør suppleres med noe tekst, eventuelt linker, slik at deltakerne har mulighet for å fordype seg i temaet i forbindelse med at de deltar i spillet. Deltakere, grupper og virksomheter, som sender inn spørsmål, vil få anerkjennelse i oppgaveteksten, med mindre de reserverer seg mot dette.

Se gjerne på dette som en mulighet til å få ‘crowdsourcet’ innspill på noe du er opptatt av!

Send dine forslag til fremsynt@dnd.no.

Hvordan kommuniserer jeg med arrangøren?

I deltakerappen er det en meldingstjeneste som arrangøren benytter for å informere deltakere om f.eks. nye spørsmål, avklarte segmenter, oppdatert scoring mm. Denne er p.t. ‘en-veis’. Du varsles om nye, uleste meldinger ved et symbol på konvolutt-ikonet i bunnen av skjermbildet.

Dataforeningen sender også ut 1-3 e-poster til registrerte deltakere hver måned med relevant informasjon om turneringen. Om ønskelig kan du melde deg av denne adresselisten i bunnteksten av hver epost du mottar.

Dersom du har spørsmål til arrangøren, kan du sende e-post til fremsynt@dnd.no.

Vil Dataforeningen benytte resultatene fra Fremsynt i andre sammenhenger?

Den norske dataforening jobber for at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av. Vi ønsker å være de beste veivisere mot en felles digital fremtid. For å oppnå dette vil vi bl.a. benytte resultatene fra Fremsynt til å sette agenda for diskusjon av relevante tema. Vi vil intervjue deltakere (frivillig) og eksterne for å få frem interessante kommentarer knyttet til resultatene.

Må jeg delta hver måned, og må jeg svare på alle spørsmål i hver runde?

Du kan velge å stå over en eller flere måneder, og du kan svare på alle eller bare et utvalg av de spørsmålene du mottar en måned. Det er imidlertid alltid en fordel å svare på så mange spørsmål som mulig for å kunne oppnå en høy totalscore. Det er ingen straff/poengtap for å svare feil.

Hva er forskjellen på totalscore og snittscore?

Det beregnes to resultatlister:

  1. Totalscore for hele spillet: Summen av poeng du har fått på alle spørsmål du har besvart.
  2. Snittscore: Din totalscore dividert på antall runder du har deltatt i.

Med snittscore kan du sammenligne deg med alle andre deltakere, uansett når du/dere første gang deltok i turneringen.

Hvordan vet jeg når et segment blir avklart og hva som var korrekt svar?

Fra menyen i bunnen av skjermbildet kan du få opp en oversikt over alle spørsmål som er stilt i turneringen. Der kan du se om segmenter er:

I tillegg vil du, via meldingsfunksjonen i appen, alltid få en påminnelse hver gang et segment er avklart.

Er det premiering?

I Fremsynt kjempes det normalt kun om «heder og ære».
Konkurranseinstinktet vil kanskje trigge flere til å delta i turneringen, og det er jo mulig å lage internkonkurranser på arbeidsplassen, i faggruppen, i vennegjengen osv. hvor deltakere selv blir enige om premiering. Ved enkelte av Dataforeningens arrangementer kan partnere/sponsorer bli invitert til å sette opp mindre premier.

Kan jeg invitere med andre, selv om de ikke er medlem i Dataforeningen?

Ja, absolutt – vi ønsker alle deltakere velkommen i Fremsynt!

Personvern

Dataforeningens personvernerklæring finner du her.

Dataforeningens registrerer kun epost og et autogenerert ‘nickname’ for hver deltaker i Fremsynt. Du kan fritt velge et nytt personlig nickname etter innlogging. Epost vil kun bli benyttet for å kommunisere informasjon direkte relatert til avvikling av spillet, (påminnelse om ny runde, frist for å legge inn svar, informasjon om avklarte segmenter o.l.).

Hvordan kan jeg melde meg ut av turneringen?

Du kan når som helst velge å melde deg ut av Fremsynt. Det skjer ved å sende en epost til fremsynt@dnd.no. Senest to måneder etter utmelding vil dine resultater bli slettet.