Kurs mot fremtiden: 2 grep for en fremtidssikker dataarkitektur

Gjennom to intense dager skal den internasjonale guruen Rick van der Lans dele av sin kunnskap med et knippe kursdeltakere. Det handler om dataarkitektur.

Seminaret arrangeres av faggruppen BI & Analytics.

Rick van der Lans er en av verdens mest anerkjente eksperter på dataarkitektur og business intelligence. I september kommer han igjen til Oslo.

Portrett Rick van der Lans
Rick van der Lans

Gjennom to intense dager skal den internasjonale guruen dele av sin kunnskap med et knippe kursdeltakere.

Les vårt intervju med ham, og finn ut om du bør være en av dem. 

Uavhengig ekspert

—  Hvem er Rick van der Lans?

— Jeg er en uavhengig analytiker og konsulent med datavarehus, virksomhetsinformasjon, big data og ulike former for databaseteknologier og dataarkitekturer som spesialfelt.

—  Som konsulent hjelper jeg organisasjoner med å forbedre eksisterende dataarkitekturer eller designe nye. I det siste er det stor etterspørsel etter nye former for dataarkitekturer. Dette er fordi mange organisasjoner ønsker å bli mer datadrevet, de vil operere i dataøkonomien, eller de ønsker å starte sin egen digitale transformasjon.

—  I tillegg skriver jeg artikler, whitepapers og bøker om disse temaene, og jeg har et todagers seminar designet for å hjelpe organisasjoner å komme opp med en ny dataarkitektur.

«Gjennom to intense dager skal den internasjonale guruen dele av sin kunnskap med et knippe kursdeltakere. Finn ut om du bør være en av dem. Neste mulighet er 9.-10. september.»

Ikke et enkelt spørsmål

—  Hva er en dataarkitektur?

—  Det høres ut som et enkelt spørsmål, men det er det ikke. Wikipedia definerer det på følgende måte:  «En dataarkitektur er sammensatt av modeller, policies, regler eller standarder som styrer hvilke data som samles inn, hvordan de lagres, arrangeres, integreres og tas i bruk i datasystemer og organisasjoner.»  

—  Selv om det er en ganske tydelig definisjon, gir det fortsatt rom for mange forskjellige tolkninger. En dataarkitektur består av mange komponenter, inkludert hvordan data brukes og strømmes,  kvantitativ informasjon, datasikkerhetsregler, diagrammer, organisatoriske aspekter, teknologi, regler, distribusjon, samt retningslinjer for hvordan vi organiserer governance.

Utfordringer i 2020

—  Hva er de viktigste temaene i 2020 på dette området?

—  Å designe nye dataarkitekturer er ikke nytt, vi har gjort det i mange år. Den største utfordringen i dag er knyttet til at data er blitt en viktig konkurransefordel. Når data kommer i fokus blir også databruken mye mer intens. 

—  I tiden fremover vil altså virksomhetene gjøre mer med data. Det betyr behandling, lagring og analyse av mer data. Kall det stordata om du vil. Det betyr også fokus på nye bruksområder for data, for eksempel innen data science, strømmeanalyser og sanntidsanalyser. Det betyr mer sanntidsdata. Det betyr også et sterkere samspill mellom kunde og leverandør. 

—  Så svaret på spørsmålet er at vi vil se økte investeringer i ny teknologi som er i stand til å behandle den nye, datadrevne virkeligheten. Den gamle teknologien er ikke lenger tilstrekkelig.

—  Og like viktig er de «mykere» utfordringene knyttet til utforming av nye dataarkitekturer. Det handler om å overholde GDPR og andre forskrifter, og det handler om sterkere styring av data og økt fokus på datasikkerhet.

«Når data kommer i fokus blir også databruken mye mer intens.»

Rick van der Lans

Fremtidssikker arkitektur

—  Hva er de viktigste utfordringene for dagens virksomheter når det gjelder en funksjonell dataarkitektur?

—  Er de i stand til å formalisere det de trenger i dag, i morgen og om fem år? Det er en utfordring. IT kan endre seg raskt, men virksomheter endrer seg minst like raskt. Nye forretningsmodeller introduseres og gamle etterlates.

— Så hvordan vet vi med sikkerhet at vi utvikler en arkitektur som er fremtidssikker? Dette er en stor utfordring. Du vil ikke bygge en arkitektur som begrenser virksomheten når forretningsmodellen endrer seg, selv om ingen vet hvordan den nye forretningsmodellen ser ut.

«Hvordan vet vi med sikkerhet at vi utvikler en arkitektur som er fremtidssikker?»

Rick van der Lans

Teknologiskred

—  Hvilke nye teknologitrender er i horisonten?

—  Vi er inne i en periode der det er et skred av nye teknologier. Produkter kommer og går. En trend vil være å fortsette å ta i bruk skyplattformer og de teknologiene som følger med dem. 

—  Teknologien er fremdeles under utvikling. Her ser jeg at vi tar noen skritt tilbake mot SQL. Bare se på de GPU-baserte databasene.  Deres ekstreme muligheter for parallelprosessering muliggjør nye analysemuligheter mot big data .

—  En klar trend drives av GDPR. Mange produkter må utvides for å støtte oss med å overholde GDPR og andre regler for personvern og databeskyttelse. 

—  Personlig håper jeg for øvrig at programmererne ser at de burde bytte mer og mer til modellgeneratorer, i stedet for å programmere med utviklingsspråk på lavt nivå.

Todelt fremgangsmåte

—  Du kommer til Oslo i februar for å holde ditt todagers kurs i design av moderne dataarkitektur. Hva tar kursdeltakerne med seg?

—  Det de tar med seg er en todelt fremgangsmåte for å designe arkitekturer: Først en kritisk analyse av den eksisterende dataarkitekturen, og det gjelder selv om det ikke akutt behov for endring eller reelle problemer. De vil lære å analysere begrensninger både kvantitativt og funksjonelt. 

—  Deretter lærer de å analysere og avdekke fremtidige forretningsbehov, og utfra det designe en ny dataarkitektur.

Helhetlig tilnærming

—  Hva mer?

—  Ja, hva mer? Et budskap jeg synes det er viktig å få frem er dette: Bruk en helhetlig tilnærming når du designer en ny dataarkitektur. Ikke bare se på funksjonalitet.

— Forsøk å utvikle en struktur der arkitekturen, teknologien, designprinsippene, forretningsbehovene og alle aspekter ved datastyring spiller og passer sammen. Dette krever at mennesker med forskjellige ferdigheter må jobbe sammen.

Rick van der Lans

Rick van der Lans er en uavhengig konsulent innen databaseteknologi, forretningsanalyse og dataarkitektur.

Kurs: Moderne dataarkitektur

Les mer om kurset «Practical Guidelines for Designing Modern Data Architectures» som du kan delta på 5. og 6. februar 2020.