Hvorfor du skal følge sporet Prosjektledelse på Software 2019 3 ting du må vite som prosjektleder i 2019

Kristian Mayer, leder for faggruppen 3PS, om tre ting du som prosjektleder bør vite om utviklingen i faget.

Kristian Mayer

— Hvis jeg var deltaker og ikke medansvarlig for sporet «Prosjektledelse» ville jeg meldt meg på for tre ting, sier Kristian Mayer.

— For det første å lære av andres erfaringer med nye måter å tenke og gjennomføre prosjekt på.

— For det andre for å høre om alt det spennende som skjer for alle som bruker folkeregisteret i løpet av nær fremtid.

Syntetisk folkeregister

I tiden fremover skjer det store ting for alle som bruker befolkningsdata. I 2020 får vi nytt folkeregister. Da får vi et register som leverer umiddelbare oppdateringer gjennom elektronisk innmelding, automatisk saksbehandling og automatisk varsling om endringer.

Registeret blir oppdatert på sekunder og minutter, ikke dager, uker eller måneder. Dette vil gi oss mye bedre offentlige tjenester.

Dessuten får du tilgang på syntetiske befolkningsdata:

— Det er et tilpasset utdrag av befolkningen som er anonymisert, men representativt for befolkningen, forklarer Mayer.

Den nye prosjektlederen

Kristian tror at den aller største verdien deltakere på dette sporet tar med seg er å forstå hvordan prosjektroller endrer seg. Skytjenester, smidighet og autonome team er viktige stikkord.

En virksomhet som har tatt i bruk disse nye måtene å tenke prosjektarbeide på er kommunal.

Oslo kommune sitt Oslo:ORIGO har organisert seg i tverrfaglige team med utstrakt delegert myndighet. De har en radikal tilnærming til digitalisering, og foredraget beskriver Norges største kommune sin vei mot å bli en smidig organisasjon, hvor høyt tempo, stor autonomi og klare fokusområder er stikkord.

— Jeg tror det er ekstremt viktig at vi retter fokuset mot prosjekt-, program- og porteføljelederens rolle og hvordan disse påvirkes i prosessen, og Oslo kommune er definitivt en foregangskommune og pionér her, avslutter Kristian Mayer.

Men vi lar ham ikke avslutte ennå:

— Vi lovte jo 3 tips til prosjektledere i tittelen?

— Ja, det er sant. Vi får høre om verktøy som kan identifisere og nøytralisere negative etiske konsekvenser av kunstig intelligens. Uten et bevisst og proaktivt forhold til etikk risikerer virksomheter som bruker kunstig intelligens mye, inkludert omdømme, konkurransefortrinn og velvilje fra en stadig mer etisk bevisst kundemasse.

Les mer om sporet Prosjektledelse på programsidene til Software 2019.

Prosjektledelse er ikke hva det en gang var … (foto: Pixabay CC BY 0)