70-årsjubileum

Konstituering av Hullkortforeningen

Den norske dataforening blir til