NorskeFlagg.gif

The Norwegian Computer Society's contract standards

(Last update Desember 13th 2013:) The Norwegian Computer Society can now offer a complete set of standard contracts for software development and maintenance and management. The contracts have been used for a number of software projects in Norway the last years; and with success.

Katt i treet

Katt i treet, hvor skal jeg gå?

Sosiale medier og relasjonssamfunnet - Stein Arne Nistad

“Katt i treet, hvor skal jeg gå” er en historisk, strategisk og praktisk guide til sosiale medier og relasjonssamfunnet. Boken er et dobbelt "Kinderegg" og tilbyr seks ting på en gang! Boken vil være nyttig for ledere, ansatte og folk med ulik bakgrunn og interesse for fagfeltet. Den byr både på en populærvitenskapelig fremstilling – men er samtidig en anvendbar fagbok – både på det profesjonelle og det private plan.

27. mars 2012
Bok_Cloud_Computing

Cloud Computing - Med Virtual Machine Manager 2012

Bok om Cloud Computing

Boken gir deg en introduksjon av cloud computing generelt og hjelper deg i gang med å implementere dette i egne datasentrer ved å bruke teknologi fra Microsoft.

22. november 2011
Hacking For Dummies

For Dummies bøker

De populære 'For Dummies' bøkene tar for seg et utall temaer fra Blogging, Hacking og Photoshop til Building Chicken Coops og The Calorie Counter. Dataforeningen har plukket ut et utvalg titler relevant for vår bransje hvor du som medlem får spesialpris.

14. mars 2011
Sjekkliste

IT Matters - sjekkliste for IT-strategi

Et hjelpemiddel for virksomhetens anskaffelse, bruk og drift av informasjonssystemer og -teknologi som en integrert del av virksomhetens strategi.

Mange virksomheter ikke oppnår de forventede gevinster ved bruk av IT. En grunnleggende problemstilling er manglende kjennskap til sammenhengen mellom IT-satsingen og virksomhetens resultater.
9. mars 2009
Sikkerhet

Sikkerhetsinstruks for bruk av IT-systemer (gratis)

En utfyllende ”Sikkerhetsinstruks for bruk av datasystemer” er nå laget, og kan lastes ned gratis hos Dataforeningen.
21. mai 2008
Sjekkliste for dokumentasjon

Sjekkliste for dokumentasjon (gratis)

Dataforeningens forum for teknisk kommunikasjon (tidl. FOBDOK) står bak sjekkliste for styring av dokumentasjonsprosjekter.
25. oktober 2006
Sjekkliste 4

Sjekkliste for Datakvalitet i informasjonssystemer

Denne sjekklisten gir en praktisk veiledning i hvordan du kan sikre tilstrekkelig datakvalitet ved etablering eller endring av løsninger for strukturert informasjon i din virksomhet.
Sjekklisten ble første gang produsert i 2005 og revidert i en del påfølgende år av faggruppen BI og Datavarehus. Det vil fortsatt være en del elementer i sjekklisten som er relevante. DND tilbyr derfor sjekklisten til gratis nedlasting.

Det finnes litteratur og erfaringsmateriell innen fagområdet datakvalitet, og sjekklisten er ment som et supplement til dette.

13. september 2005
RSS feed