Godhets- eller overvåkningsteknologi? Politiet om AI som trussel og beskytter (og lokkemiddel for overgripere)

Kunstig intelligens kan brukes til å overvåke millioner av mennesker. Men det kan også brukes å lokke til seg overgripere. Eller beskytte deg og meg. I Oslo Politidistrikt ønsker de å lære og jobbe for det siste.

DNDs ildsjel Bente Skattør er den som gir IT-rådene til politimesteren i Oslo Politidistrikt. Bente er en av ildsjelene i faggruppen Kultur, kompetanse og digitalisering (KKD).

Deres store prosjekt er AI-konferansen som arrangeres den 9. oktober. Det er et fagfelt som passer som hånd i hanske med Bentes daglige arbeid i Politiet. 

— Jeg gleder meg til AI-konferansen, sier Bente.

—  Det er et veldig variert program, og jeg håper vi får til litt debatt og engasjement fra de som kommer. Det er jo veldig mange AI-konferanser og -seminarer om dagen, men denne tar et litt annet perspektiv ved at vi ikke bare ser på mulighetene, men også snur AI-medaljen og tar en titt på baksiden. 

Automatisk nettpatrulje

Et av innleggene mange gleder seg til på AI-konferansen er professor ved Politihøyskolen Inger Marie Sundes gjennomgang av hvilke muligheter og utfordringer automatisk «patruljering» på Internett skaper. 

—  Da kan det hende hun forteller om «Sweetie», sier Bente Skattør.

Sweetie er en kunstig intelligens forkledd som en ung jente, og er skapt for å bekjempe og uskadeliggjøre pedofile overgripere på nett. 

Oslo har nest flest kameraer

Men automatisk patruljering er ikke noe som bare foregår på Internett. Via tusenvis av sensorer, oftest i form av overvåkningskameraer, kan politiet også patruljere det offentlige rom. 

—  Oslo er blant de byene i Europa som har nest flest kameraer i forhold til folketallet, forteller Bente Skattør. — London er øverst på lista. 

Godhetsteknologi

Ulikt mange land vi helst ikke vil sammenligne oss med, jobber ikke Oslo Politidistrikt først og fremst med overvåkningsteknologi, men med det Bente kaller «godhetsteknologi».

—  Vi har vært og er inne i en bratt læringskurve og jobber målrettet på å se på hvordan vi kan bidra til at medborgerne våre kan kjenne seg mest mulig trygge ved å forebygge og bekjempe kriminalitet i smarte byer, sier hun.

—  I smarte byer vil vi måtte jobbe tett på både det fysiske byrommet og det digitale byrommet, og sammenhengen mellom disse. Jeg regner med at den bratte læringskurven kommer til å fortsette med den akselererende utviklingen vi har i smarte byer.

—  Vi vet at de teknologiske mulighetene ligger langt foran på hva vi kan og bør ta i bruk i norske byer. Vi må sørge for at vi tar i bruk teknologien på gode måter i forhold til vårt  demokrati og de verdiene som vokser frem i smarte byer.

«I smarte byer vil vi måtte jobbe tett på både det fysiske byrommet og det digitale byrommet, og sammenhengen mellom disse. »

Anonymiserte sensordata

På konferansen Nordic Edge i Stavanger nylig var et hovedtema i sporet «Smart secure cities» knyttet til nettopp «godhetsteknologi».

Med slik teknologi blir vi fortsatt overvåket, men anonymt.

—  I konseptet «anonymisering av sensordata» er tanken at man benytter KI til å anonymisere data fra sensorer, for eksempel kameraer, lyder, fuktighet, gass og bevegelser, til å avdekke uregelmessigheter og kriminalitet ved bruk av kunstig intelligens, forklarer Bente. 

Så når du faller om på gaten eller blir overkjørt av trikken skal noen kunne se at du er i trøbbel, men de skal ikke vite at det er deg. 

«Når du faller om på gaten eller blir overkjørt av trikken skal noen kunne se at du er i trøbbel, men de skal ikke vite at det er deg. »

Ildsjelen Bente

Bente Skattør har engasjert seg i Dataforeningen i mange år. 

— Hva betyr Dataforeningen for deg, Bente?

— Nettverk, kompetanse og godt læringsmiljø.

— Hvilken komité, styre eller faggruppe er du engasjert i? 

— Kultur, Kompetanse og Digitalisering

— Hvorfor engasjerer du deg?

— Jeg jobber med innovasjon og har erfart at kultur og kompetanse må stå høyt på agendaen for å lykkes.

— Hva er dine forventninger?

— Nettverk, dialog, kompetansebygging og aktivitet i et godt og positivt miljø.

— Hva vil du bidra med?

— Kompetanse og arbeidsglede.

Kultur, kompetanse og innovasjon

— Beskriv ditt forhold til fagfeltene kultur, kompetanse og digitalisering.. 

— Jeg har stor fokus på kultur og kompetanse når jeg jobber med innovasjon.

— Hva er viktig for faggruppen du er med i fremover?

— Vi må bidra til at vi alle klarer best mulig å henge med på den rivende utviklingsfarten vi ser på så mange områder rundt oss i hverdagen og på jobb.

— Fortell om noe du har oppnådd i DND.

— Vi har hatt noen særdeles gode arbeidsmøter og har kommet ut fra møtet med mer energi selv etter en lang arbeidsdag. Vi jobber jo også med seminarer og konferanser, og dette er jo direkte kompetansebyggende og bidrar til nettverk.

«Vi har hatt noen særdeles gode arbeidsmøter og har kommet ut fra møtet med mer energi selv etter en lang arbeidsdag. »

Gjerne endringsvillig

— Hvordan vil du beskrive deg selv?

— Godt humør og læringsvillig. Og jeg liker å tenke at jeg er endringsvillig. 

— Hvordan vil fagkolleger beskrive deg?

— Forhåpentligvis en som står og bidrar til endringer med godt humør.

— Hva brenner du for?

— Jeg har en fantastisk spennende jobb i politiet hvor jeg får jobbe med innovasjon og kunstig intelligens. Jeg ønsker å lære gjennom flere år å bygge erfaringer via innovasjon og forskning knyttet til  «Politi i smarte byer». 

— Hva er én ting ingen vet om deg?

— Jeg liker å «somle» —  veldig — når jeg er ute og reiser eller er ute i naturen. 

Gir råd til politimesteren

— Hva gjør du i jobben, og hvorfor er det viktig?

— Jeg har ansvar for å gi best mulig råd til politimesteren vedrørende innovasjon og fremtidige utfordringer, dog med en fot plantet i dagens situasjon.

— Hvordan har veien til der du er nå vært?

— Jeg har jobbet med innovasjon og utvikling stort sett hele mitt arbeidsliv. Har jobbet i mange store prosjekter i Norge og utlandet, hovedsakelig innen bank, finans og forsikring, og og noe innen logistikk og energi. Nå har jeg jobbet to år i politiet. 

Smarte byer

— Og hvor går veien videre?

— Jeg ser for meg at jeg jobber i politiet og har økt kunnskap og erfaringer knyttet til politi generelt og at vi har fått god fart på «Politi i smarte byer».

— Ser du noen hindringer?

— Skal vi lykkes må vi henge med på utviklingen innen smarte byer. Og vi må jobbe hardt og målrettet med dette.

Vi må bidra til å øke farta på innovasjonsutviklingen i politiet, dette er også en av de største utfordringene vi har i politiet: Det vil kreve kulturendringer og kompetansebygging over flere år. 

— Hvem vil du gjerne se profilert i en fremtidig ildsjelprofil? 

Rolf Nævra. Han har vært med lenge og er alltid konstruktiv og i godt humør.

Bente Skattør, ildsjel

Ildsjelen Bente Skattør

Ukens ildsjel er en serie intervjuer med særs engasjerte medlemmer fra Dataforeningen hvor vi får et dypere innblikk i hvem de er, både i jobb og privat. Tips oss gjerne om folk du syns bør profileres her.