Intervju Aida Omerovic er nyvalgt styremedlem i CEPIS

CEPIS står for Council of European Professional Informatics Societies, og er representasjonsorganet for nasjonale data- og informatikkforeninger over hele Europa.

Som ett av seks styremedlemmer er nå Dataforeningens Aida Omerovic valgt inn i CEPIS for perioden 2021-2024. Og det er vi veldig stolte av og glade for!

Hva er CEPIS?

CEPIS står for Council of European Professional Informatics Societies, og er representasjonsorganet for nasjonale data- og informatikkforeninger over hele Europa. CEPIS ble etablert i 1989 av 9 europeiske informatikkforeninger, og har siden vokst til å representere IT-fagfolk i 28 land.

En prat med det nye styremedlemmet

Så spennende nyheter må vi få høre mer om! Derfor tok vi en prat med Aida:

Hvilken betydning kan din plass i CEPIS-styret ha for Dataforeningen?

– For Dataforeningen er dette en tillitserklæring fra våre søsterforeninger, og en døråpner for internasjonalt samarbeid av en helt ny skala. Mye spennende skjer i Europa for tiden. Nå kan vi være med og skape muligheter, og bidra til strategiske initiativer.

CEPIS spiller en meget viktig rolle internasjonalt for IT-profesjonelle og dataforeninger. De er en aktiv stemme og pådriver for samarbeid mot viktige mål. Faglig samarbeid, strategiske initiativer og allianser, er bare noen av stikkordene.

Hva ønsker du spesielt å jobbe med i styret?

– Jeg ønsker å samarbeide om initiativer og nettverk som aktivt adresserer nåtidens utfordringer med faglig kompetanse, innovasjon for bærekraft, inkludering og jobbmobilitet. CEPIS og dataforeningene  gjør allerede mye på flere av disse områdene, med imponerende engasjement og resultater. 

Hvordan var prosessen rundt ditt kandidatur, og kan du fortelle litt om den spennende avstemmingen?

– Ja, det var en spennende avstemning med flere kandidater enn plasser. Generalforsamlingen gav oss bred støtte og vi fikk en klar håndstrekning fra medlemsforeningene. Det er et flott utgangspunkt for det nye styret. Jeg er, på vegne av Den norske dataforening, beæret og takknemlig. Det er med stor glede og ydmykhet jeg går inn i denne rollen.  

Bli bedre kjent med Aida

Aida Omerovic har 20 års erfaring fra privat og offentlig sektor, spesielt gjennom mangeårige roller ved UNINETT og SINTEF.

Aida har flere ledende og faglige verv i Norge og internasjonalt. Hun er en aktiv formidler og pådriver av samarbeid, forskning og innovasjon. Hun er også mangeårig ildsjel i Den norske dataforening. Aida er utdannet PhD i Informatikk fra UiO, og sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTNU.

CEPIS | Council of European Professional Informatics Societies

CEPIS har som mål å fremme beste praksis for IT-fagfolk og brukere i hele Europa ved ved å blant annet jobbe med disse feltene:

  • Fremme IT-profesjonalitet
  • Utjevne kjønnsfordelingen i IT-bransjen og inspirere flere unge mennesker til å satse på IT-relatert utdanning og karriere
  • Øke generell digital kompetanse i arbeidsstyrken
  • Fremme en sosialt ansvarlig, sikker, etisk, inkluderende og bærekraftig anvendelse av IT i Europa

Les mer om CEPIS her