Aker BP vant Innsiktsprisen 2022

Aker BP sitt prosjekt Well interpretation automation oppnådde flest stemmer og tok hjem seieren under kåringen av Dataforeningens Innsiktspris som gikk av stabelen på Rebel den 17. november.

 – Vi gratulerer Aker BP som sammen med Inmeta vant Innsiktsprisen 2022! Vinneren utmerker seg med sin løsning som bidrar til effektivisering av måling og sikring av konsistente brønndata, men også til å frigjøre begrensede arbeidsressurser til andre, krevende oppgaver for virksomheten og samfunnet, sier Magali Børsum i programkomiteen for Innsiktsprisen 2022.

Gratulerer til vinnerne Aker BP for årets beste løsning med data, maskinlæring og analyse i hjertet av løsningen

Innsiktsprisen gis til årets beste løsning med data, maskinlæring og analyse i hjertet av løsningen. Fjorårets vinner var FHI, som mottok prisen for Norges første beredskapsregister Beredt C19.

Maskinlæring og sømløst design

Under presentasjonen av løsningen til årets vinner

– Det er veldig morsomt å vise hvordan vi har brukt maskinlæring og inkludert brukerne for å designe løsninger som går sømløst inn i eksisterende produkter. I tillegg har vi vist hvordan vi skaper tillit til maskinlæring og avansert analyse hos brukerne i analysen av store mengder data. Det er veldig stas å vinne! De andre finalistene var utrolige sterke og hadde gode svar på de spørsmålene som ble stilt, sier Kjetil Westeng, Petrophysicist i Aker BP.

Fornøyde vinnere kunne motta Innsiktsprisen 2022

Aker BP sin løsning innebærer implementering av automatiserte systemer som kan hjelpe, og til slutt erstatte den manuelle tolkningen av brønndata. Automatiserte systemer bidrar til konsistens i tolkningen, og dermed behandlingen av dataene.

Årets finalister:

TINE – Rå kommersiell informasjonsportal

En ny kommersiell informasjonsportal, som benyttes av et bredt kommersielt team, konsernledelsen og ulike ledergrupper. Portalen erstatter mange lokale rapporter og løsninger og i stedet samler alt ett sted, og skaper én sannhet for alle de kommersielle områdene.

Aker BP – Automatic subsurface interpretation

Løsningen skaper en bedre måte å tolke brønndata. Utfordringen ligger i at selskapet har er et stort antall brønner i kombinasjon med et begrenset antall erfarne petroleumsfysikere. Deres kunnskap kan utnyttes bedre i selskapet enn å analysere brønner, dessuten vil en maskinbasert analyse gi mer konsistente data enn manuelle analyser.

Posten – ETA – forutse når en pakke kommer fram ved bestilling

Løsningen ETA benytter seg av maskinlæring for å forutsi et leveringsøyeblikk for valgt tjeneste over hele Norge. Gjennom et omfattende arbeid med kartlegging og bearbeiding av data, bruk av sofistikerte maskinlæringsmetoder og profesjonell løsningsutvikling har Data Science teamet, i tett samspill med både tjenesteutviklere og IT, utviklet en løsning som leverer høy grad av treffsikkerhet til stadig flere tjenesteområder og produkter.

IFRC – NLP for internasjonale røde kors

Amesto Nextbridge har i nært samarbeid med Norges Røde Kors og IFRC (International Federation of Red Cross/ Red Crescent), samt med støtte fra Innovasjon Norge og Microsoft AI for Good, gjennomført et Data Science-prosjekt der hovedmålet var å utvikle et system som automatisk trekker ut essensen, strukturerer, analyserer og tolker tekstdata for IFRC (tusenvis av månedlige feltrapporter som kommer inn i IFRC fra sine nasjonale Røde Kors/Halvmåne foreninger).

Årets jury, som nominerte finalistene

Både juryen og deltakere kunne stemme på sin favoritt. Juryens stemmer ble vektet med 50 %. 

Liv Dingsør, CEO, Digital Norway

Auke Hunneman, Associate Professor, Marketing Department, BI Norwegian Business School

Eivind Wolden, Cloud Data Architect, Sopra Steria

Fredrik Svendsen, Vice president, DNB Greenhouse

Morten Kompen, General manager, Compelling AS

Om Innsiktsprisen

Dataforeningen etablerte i 2020 Innsiktsprisen som en videreføring av BI-prisen, som ble opprettet i 2009. Den nye, nasjonale prisen omfatter løsninger som setter bruk av data, maskinlæring og analyse i hjerte av løsningen. Smart og innovativ bruk av data kan bidra til å realisere forventninger om å benytte nye digitale produkter og tjenester for å løse virksomhetens utfordringer, og samtidig effektivisere forvaltningen.