Ark 2019

Konferanse 4. april 2019 i Oslo

Translation_ingress

TOGAF-ordliste i norsk versjon

TOGAF på norsk

I samarbeid med The Open Group har Den Norske Dataforening (DND) ved arkitekturfag­gruppene i Trøndelag og på Østlandet satt ned en arbeidsgruppe for å oversette basisbegrepene i arkitekturrammeverket TOGAF til norsk. Arbeidet gjøres med utgangspunkt i de mest sentrale TOGAF-begrepene slik de fremgår av TOGAFs offisielle ordliste.

7. juli 2014

Pressemelding: TOGAF på norsk til sommeren

Mange virksomheter har hatt IT-arkitekter på kurs i The Open Group Architecture Framework (TOGAF), men finner det utfordrende å bruke rammeverket uten et norsk begrepsapparat og tilpasninger til lokale forhold. En gruppe er nå i gang med å oversette TOGAF-ordlista til norsk.

30. april 2014
David

TOGAF har en stadig mer sentral rolle

I forbindelse med virksomhetsarkitektur har metodeverket TOGAF fått en stadig mer sentral rolle, og mange større bedrifter har sertifisert sine ansatte i TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Men hvor mange bruker dette metodeverket i praksis?
8. mars 2013
RSS feed