Innsiktsprisen 2021 - Beste løsning med bruk av data, maskinlæring og analyse Årets finalister til Innsiktsprisen 2021 er klare!

Datoen viser 5. november og endelig er det på tide å avdekke årets tre gjeve finalister til Innsiktsprisen 2021. Årets finalister har blitt grundig vurdert gjennom flere runder, og er nå blant de heldige som skal kjempe om Norges beste innsiktsløsning.

Bak kåringen av Norges beste innsiktsløsning står programkomiteen bestående av medlemmer fra faggrupper i Oslo, Bergen og Trondheim – alle med data som arbeidsfelt til hverdags. For programkomiteen har det vært essensielt å håndtere dette så objektivt som mulig gjennom hele vurderingsprosessesen, og dermed åpner vi med en rask gjennomgang av hvordan dette har blitt gjort.

Slik har finalistene blitt utvalgt

Følgende kriterier har blitt lagt til grunn i vurderingsprosessen.

  • I hvilken grad bruk av data, maskinlæring eller analyse er i hjertet av løsningen
  • I hvilken grad løsningen gir økt verdi for målgruppen(e)
  • I hvilken grad løsningen oppfyller organisasjonelle og tekniske krav
  • Grad av innovasjon

Disse kriteriene har blitt anvendt, først i form av «screening» ved alle innsendte nominasjoner. Deretter har det blitt gjennomført intervjuer av de gjenstående nominerte for å få et helhetlig og sammenlignbart vurderingsgrunnlag av kandidatene. Hver intervjugruppe presenterte deretter sitt intervjumateriale for programkomiteen i en felles gjennomgang av de nominerte, avsluttet med felles avstemning hvor hvert medlem ga sin karakter på den gitte løsningen. Ved tilfelle av inhabilitet fikk ikke inhabile medlemmer avgi stemme for den gitte løsningen. Finalistene ble da valgt basert på beste gjennomsnittlig karakter.

Og det bringer oss til annonsering av årets finalister:

Finalist nr 1 – Folkehelseinstituttet (FHI)

Bransje: Statlige forvaltningsorgan
Løsning: Beredt-C19

Kort om løsningen: Hensikten er å hurtig fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt, påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert atferd.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Det krever stor teknisk gjennomføringsevne å utvikle en slik omfattende løsning innenfor det umiddelbare behovet som blir gitt under en nasjonal krise. Samtidig krever dette også stor organisatorisk omstilling hos mange involverte aktører også med tanke på håndtering av personvern. Løsningen har også støttet styringen av landet under pandemien.

Finalist nr 2 – Elhub

Bransje: Energi
Løsning: Datahub for kraftmarkedet

Kort om løsningen: Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Ved å standardisere og sentralisere prosesser i kraftmarkedet bringer Elhub en svært samfunnsnyttig løsning til samfunnet i form av raskere prosesser og mer gjennomsiktighet. Det er således også en viktig fasilitator for et mer effektivt kraftmarked i møte med økende strømbehov, samt nye innovasjoner for eksisterende og nye aktører.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at finalisten Elhub først ble omtalt som Statnett (som er eier av Elhub AS) , men at det er snakk om samme løsning.

Finalist nr 3 – Storebrand

Bransje: Forsikring
Løsning: Automatisert deteksjon av svindel

Kort om løsningen: Løsningen har til hensikt å gjøre svindelhåndtering mer datadrevet, og derav redusere tiden fra en skade er meldt inn til pengene er utbetalt, samt at prosessen for å oppdage skade blir mindre personavhengig.

Hvorfor utmerker løsningen seg: Løsningen kombinerer nytenkende algoritmer med nettverksmodell for deteksjon av svindel med høy presisjon i kombinasjon med regulatoriske rammer innenfor sin bransje, og viser samtidig at den er godt integrert i hybride arbeidsprosesser der automatiseringen støtter det menneskelige vurderingsarbeidet i behandlingsprosessen.

Slik kårer vi vinneren av Innsiktsprisen

Finalistene er blitt kontaktet og bedt om å forberede en video som skal vises på selve arrangementet. På utdelingen av Innsiktsprisen vil både juryen og deltakere få mulighet til å stemme på sin favoritt. Juryen har en viktig rolle for å sikre en faglig og upartisk vurdering av finalistkandidatene, og vil derfor bli vektet med 50% av stemmene. Selve juryen gleder vi oss stort til å annonsere innen kort tid! Det blir avholdt en live-avstemming hvor alle kan se hvordan stemmene som tikker inn fordeler seg mellom finalistene.

Ønsker du å vite mer om løsningene?

Meld deg på, delta på arrangementet og stem frem din favorittløsning: Meld deg på Innsiktsprisen 2021 (gratis, påmeldingsfrist 17. nov kl. 12.00)

Mer informasjon

Følgende faggrupper står bak Innsiktsprisen:

Se LinkedIn-arrangement: DND | Innsiktsprisen 2021