Årets SmartBy 2020

Årets SmartBy 2020 er kåret, og vinneren er SMART VANN HVALER

«Det er gledelig at det er så stort engasjement for dette viktige feltet i Norge, sa Kari Aina Eik», generalsekretær for OiER i FN, da hun annonserte vinneren på Dataforeningens konferanse SW2021 den 10. februar.

Kari Aina Eik, generalsekretær OiER og leder for FN`s “United For Smart Sustainable Cities Implementation Program»

Dataforeningens faggruppe for Smarte byer setter fokus på smartbytjenester og -løsninger. Formålet er å dele og øke kompetanse, og utvikle et nettverk av ulike aktører innenfor et smartby-økosystem.

«Noe av det morsomste vi gjør er arbeidet med den årlige kåringen av Årets SmartBy» sier faggruppens Sven Pihl, leder for forretningsutvikling i Bouvet.

Se hele prisutdelingen her

For 2020 er finalistene tre veldig spennende prosjekter.

Faggruppens Sven Pihl med finalistene fra Oslo kommune, Smart Vann Hvaler og Homeboxx

Homeboxx er en ny generasjon postkasse, en avansert IoT mottaksboks som leverer verdi i begge ender. Homeboxx reiser spørsmålet om hva emballasje blir i fremtiden, og støtter godt oppunder bærekraftsmål.

Smart Vann Hvaler: Vi har lite vannbevissthet i dag. Vann er dyrt – det koster penger, miljø og tid. Dette er et ekte smartby-prosjekt hvor man både utvikler en tjenestekvalitet, bygger datastrukturer og ekspanderer samtidig.

Smart parkering for HC ved Oslo kommune er en klok pilot med formålet å optimalisere dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum.

«Juryen hadde en krevende oppgave med å kåre en vinner da det var meget gode kandidater i år. De tre finalistene var alle spennende og innovative prosjekter på hver sine områder. Vinneren Smart Vann Hvaler adresserer et tidsriktig og globalt område, og fysisk infrastruktur kombineres på en innovativ måte med digitale tjenester – som har stort potensiale for videreutvikling og kommersialisering», sier juryleder Terje Wold, styreleder i Den norske dataforening.

Les mer om prosjektet Smart Vann Hvaler (og litt om SmartBy 2020) i denne artikkelen i Kapital.

Prosjektansvarlig Thor Moen, Head of Smart Cities and Communities & Sustainability Manager, Smart Innovation Norway

Juryen har bestått av nedenstående ni, og vinneren ble kåret ved avstemming.

Terje Wold, Invenia AS / styreleder i Den norske dataforening
Sondre Andersen, Sandefjord kommune
Christel Borge, Entur AS
Gjermund Kvernmo Langset, The North West
Thor Moen, Smart Innovation Norway
Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
Morten Skodbo, Rambøll Norge
Mali Skogen, IKT-Norge
Anders Aagaard Sørby, Viken fylkeskommune