Nettverksmøte 24. mai i Oslo 4th Data Mesh Meetup Norway – Domain Ownership

Velkommen til den 4. Data Mesh Meetup Norway!
NB! Begrenset antall plasser

arrangeres av Winfried A. Etzel og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

Medlempris: 150,- inkl mva for medlemmer Ordinær pris: 300,- inkl mva for ikke-medlemmer Meld på

Vår siste Data Mesh workshop i oktober 2021 var en suksess takket være alle deltakerene!

Vi ønsker å følge opp med et lignende event hvor vi møtes for å jobbe kreativt sammen rundt definisjon av data domener og eierskap.

Domene eierskap er et at de fire sentrale prinsippene i Data Mesh og i kjernen av et desentralisert og distribuert ansvar for data. Tanken er at de som kjenner data best kan ta de beste avgjørelsene for dataene i sine respektive domener.
Dette ligner på Subsidiaritetsprinsippet som brukes i politiske systemer som f.eks. EU systemet, dvs. at beslutninger skal fattes tettest mulig til dataen i domenene.

Domain driven design har vært en sentral tilnærming i modellering av software og kan overføres til dataverden. Men hvordan kan det konkret løses?

Vi skal diskutere bl.a.:

  • Forstå domenene. Hvordan skaffe seg oversikt? Hvordan står dette i sammenheng med forretningsmodellen?
  • Design avgrensing mellom domenene. Hva er et domene og hvor går skillet til neste domene?
  • Definere kjernedomenene. Hvilke domener er kritiske for å oppnå målene i forretningsmodellen?
  • Definere samarbeid mellom domenene. Hvordan flyer data mellom domenene?

For alle fire punktene vil organisering, eierskap og rolleforståelse være gjennomgående tema. Spørsmål vi søker å svare på i den forbindelse er:

  • Hvilke roller skal vi ha i et domeneteam?
  • Hvilke oppgaver skal gjøres av domeneteamet, og hvilke oppgaver tillegges plattformteamet?
  • Hvem skal være eier av domenet?
  • Hvordan kan vi bevisstgjøre beslutningstakere om deres ansvar og oppgaver i en data mesh-tankegang?
  • Hvordan får vi det hele til å henge sammen fra et organisasjonssynspunkt?

Vi gleder oss til å invitere dere til en 2 timers workshop på DNDs lokaler på Rebel, 24.5. 17:30-19:30.