22. juni via Streaming Alvorlig talt #3 – Intervju m/Robert Steen finansbyråd i Oslo

Finansbyråden Robert Steen blir intervjuet av Johannes Brodwall fra Sopra Steria. Robert Steen har hovedansvar for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune.

Johannes Brodwall (Foto: Twitter)

arrangeres av Johannes Brodwall og er en del av serien Alvorlig talt

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Kun for medlemmer

Alvorlig talt 3 (Foto: Den norske dataforening)

DND Alvorlig talt er samlinger eksklusivt for medlemmer i Den Norske Dataforening. Opptak fra samlingene tilgjengeliggjøres for alle 2 uker etter sending.

På DND Alvorlig talt! 22. juni vil Johannes Brodwall fra Sopra Steria intervjue Robert Steen, finansbyråd og har bl.a. hovedansvar for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune..

Politikk handler om å tegne visjoner for hvordan en bedre fremtid kan se ut. Men det har vært vanskelig å koble politiske visjoner opp mot gjennomføringsevne på IT prosjekter. Robert Steen er en politiker som forstår viktigheten av IT samtidig som han er ydmyk på at han må få kunnskap fra andre for å gjøre visjonene virkelige. Han har lansert en visjon for tjenestenreisen til en Osloborger som utfordrer både kommunene og leverandørene til å tenke på hvordan vi skaper en by som oppfyller borgernes drømmer. I samtalen med Johannes vil Robert fortelle hvordan visjonen blir til virkelighet.

Noen av Johannes sine spørsmål til Robert er:

  • Hvordan planlegger byrådet å angripe problemstillingen med 350 IT systemer?
  • Videre om Tim
  • Kan vi (Norge) eksportere velferdsteknologi og hvordan skal vi gjøre det?

Foredragsholdere: