20. januar Årets SmartBy 2020: Send inn nominasjon innen 20. januar 2021

Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler.

og resten av fagfolkene fra faggruppen SmarteByer

For 2017 vant Halden kommune konkurransen «Med en fremtidsrettet helseløsning som gjør at nyutskrevne pasienter kan være hjemme i stedet for på sykehjem». For 2018 vant Stavanger kommune med sine åpne og tilgjengelige data som gjør det mulig for offentlig og private aktører å lage gode tjenester. En løsning som senere har vunnet mange priser. For 2019 vant InfoTiles, som har spesialisert seg på å koble sammen ulike datakilder og sette dem sammen i nye, meningsbærende sammenhenger.

Nå er det gått et år til og vi skal kåre Årets Smartbyløsning for 2020 og vi håper på mange nominasjoner på løsninger som skaper reell verdi for innbyggerne i byene.

Årets Smartbyløsning kåres på dag 1 under årets Software 2021. Det betyr at de 3 finalekandidatene får muligheten til å presentere sin løsning for opptil 500 mennesker og kollegaer fra IT-bransjen.

Hva er en SmartBy
En SmartBy bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartByinitiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene.
(Kilde: Meld. St. 27 2015–2016; Digital agenda for Norge).

Om konkurransen
SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i SmartByen.

Løsninger som ble lansert i 2020 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2020.

Frist for innsendelse av nominasjon: 20. januar 2021

Kontaktinformasjon:
Silje Endsjø, telefon: 45 11 36 04