Call for presentation 10. august i Oslo ARK 2020 – CALL FOR PRESENTATIONS

Shiraz A. Bhaiji

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år.

Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

Nytt i år er Covid-19 pandemien. Pandemien har gitt oss masse erfaring på hvordan digitalisering kan foregå – styrer og ledere har besluttet og iverksatt tiltak i rekordfart. Fremtidige planer endres på alle fronter.

Call for presentation

Med dette som bakteppe, ønsker vi foredrag om erfaringer fra både offentlige og private virksomheter om etablering av løsninger der innbyggere og næringsliv får en sammenhengende brukeropplevelse.

Vi ønsker oss foredrag med praktisk vinkling, gjerne med konkrete erfaringer. Vi prioriterer eksempler på løsningsarkitektur og erfaringer fra integrasjon på tvers av flere virksomheter.

Noen stikkord om aktuelle emner: 

  • Sammenhengende tjenester som er implementert eller under utvikling
  • Ideer for fremtidige sammenhengende tjenester som kan understøtte målsettinger om en datadrevet økonomi i Norge
  • Bruk av tverrsektorielle og sektorielle felleskomponenter f.eks. FIKS, Altinn, Idporten, Maskinporten, Helse grunndata, NOD (Nasjonal ordredatabase)
  • Interoperabilitet på tvers av stat/kommune og offentlig/privat
  • Fellesdatakatalog – Hvilke begreper, datasett eller API skulle du ønsket du hadde tilgang til?
  • Hva må gjøres med datakvalitet for at datasett kan brukes?

Praktisk om ARK 2020 og Call for presentations
Konferansen foregår 14. oktober, 09:00 – 16:00, i Oslo hos Sopra Steria. Dersom det ikke er mulig å avholde en fysisk konferanse så vil den gjennomføres digitalt.
Foredraget bør maks ta 25 minutter + 5 minutter til spørsmål.
Send: Tittel og sammendrag, og en kort beskrivelse av foredragsholder(ne).
Send til: silje@dnd.no
Frist for innsendelse: 21. juni.
Programkomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program. Svar til foredragsholdere vil gis innen: 1. juli.