Digitalt nettverksmøte 19. november Ark 2020 – Del 1

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år, og arrangeres av faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur. Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- for ikke-medlemmer Meld på

Se også: 
Ark – Del 2
Ark – Del 3

Sammenhengende tjenester i kriminalomsorgen
Kristin Halvorsen, Promis
Fra papir-blanketter og muntlig informasjonsutveksling, via strøm på papir, til strukturert informasjonsutveksling maskin-til-maskin. Interoperabilitet høres så riktig, viktig og flott ut, men det er krevende og hardt arbeid. Kriminalomsorgen deltar sammen med domstolene og politiet i det viktige ESAS-samarbeidet «Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden». Foredraget gir et innblikk bak kulissene i ESAS-prosjektet – både det organisatoriske, juridiske, semantiske og tekniske arbeidet. Prosjektet krever samarbeid på tvers av aktørene for å realisere Justisdepartementets visjon om mer effektiv straffesakskjede og bedre rettssikkerhet.

Integrate with Everything: Low Code Versatility
Carina Boom, Avo Consulting
Using Low Code tools is a growing approach for enterprise process improvement. With real-world use-cases and project experiences, Avo Consulting shows how integrations are realized through Low Code in a scalable, maintainable, flexible and robust way. Applications rely on data, and robust and flexible integrations make or break a system. Companies have many systems in use, and new systems need to integrate with others to operate. Low Code is globally growing in enterprise process and system architecture improvement. Experiences show that realizing complex integrations takes less time than “traditional” development. With real use-cases and project experiences in App Dev, RPA and more, Avo Consulting shows how this is realized through Low Code.

«Two to Tango» – Offentlig-privat samarbeid i praksis
Magnus Andersen, Lånekassen og Thomas Allan Nygaard, Produkteier Digitalbank i SpareBank 1 Utvikling
Foredraget vil benytte tjenesten «Saldo i nettbank» til å belyse ulike sider ved utviklingssamarbeid når man skal benytte felleskomponenter til å skape gode tjenester. Sparebank 1 og Statens Lånekassen hadde et nært utviklingssamarbeid som spilt på ulike roller i organisasjon og sektoren. Sparebank 1 har en sentral enhet som utvikler løsninger for alle bankene i gruppen, og fungerer som leverandør for disse bankene. Statens Lånekassen på sin side samarbeidet med fagmiljøer i Altinn og Maskinporten. Utover selve tjenesten, ble det opparbeidet nyttig erfaring om bruk av felleskomponenter (delegeringsfunksjonen mellom Maskinporten og Altinn) og samarbeid mellom flere aktører på tvers av sektorer og arkitekturområder.

Foredragsholdere: