Digitalt nettverksmøte 26. november Ark 2020 – Del 2

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år, og arrangeres av faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur. Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- eks mva for ikke-medlemmer Meld på

Se også:
Ark – Del 1
Ark – Del 3

Den gordiske knuten ble løst- Slik skaper vi sammenhengende tjenester!
Kristine Aasen, Fungerende direktør, Digitaliseringsdirektoratet
I innlegget vil Kristine snakke om viktigheten av å våge og tenke annerledes, tenke nytt og rive oss løs fra tradisjonelle tankesett. Ved å gjøre det så vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv. Den gordiske knuten ble løst. Myten sier at Aleksander den store tok en titt på den knuten som satt mellom åket og stangen på en vogn. Knuten hindret vognen i å bli tatt i bruk. Han gjorde da det som ingen andre hadde tenkt på før: Hogde knuten tvers av. Dette er et godt bilde problemstillingene vi står ovenfor i den digitale transformasjonen. Vi må våge å tenke annerledes, tenke nytt og rive oss løs fra tradisjonelle tankesett. Ved å gjøre det så vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv. Norge er i en særstilling med sin sofistikerte digitale infrastruktur, la oss tenke annerledes og utøve samskaping. Vi har de verktøyene vi trenger. Felles datakatalog, samhandlingsmønstre, ID-porten, maskinporten, autorisasjonsløsningen i Altinn, folkeregisteret og enhetsregisteret danner en unik plattform for å realisere tjenestekjeder. Erkjennelsen av at vi trenger et lovverk som legger til rette for digitalisering er til stede. Den overordnede oppskriften har vel egentlig eksistert ganske lenge. Den er blant annet formulert i det såkalte EIF-rammeverket – European Interoperability Framework. Det går ut på å fjerne hindringer for sammenhengende tjenester på teknisk, semantisk, juridisk og organisatorisk nivå. EIF-rammeverket er helt sentralt for arbeidet med både Altinn og informasjonsforvaltning.

KS som tilrettelegger for samarbeid om digitalisering
Jens Riis, Virksomhetsarkitekt, Bergen kommune
KS har sammen med kommunene Bergen, Bærum, Kristiansand og Stavanger og det regionale samarbeidet på Vestlandet «DigiVestland» gått sammen om prosjektet «KS Min side», der de ønsker å tilgjengeliggjøre flere og bedre innbyggertjenester. Initiativet, på lik linje med andre fellesløsninger som DigiSos, DigiBarnevern, Smittesporing og flere andre, understøtter behovet for å levere bedre digitale tjenester. Kommunene og fylkeskommunene har gitt KS myndighet til å koordinere utvikling av fellestjenester på vegne av kommunal sektor. Forutsetning for å ta i bruk fellesløsninger er å ha oversikt og kontroll på egne data. Leverandørene av fagsystemene må for å gi brukerne gode tjenester dele sine data gjennom APIer. KS er pådriver og støttespiller for å få dette til i samsvar med endringer i roller og ansvar mellom kommuner og leverandører.

Presentasjon av Corona svar: integrasjon mellom FHI og laboratorier
Peter Dortch Holmes, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Kjetill Vassmo Lund, Norsk Helsenett
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse har Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett (NHN) på kort tid utviklet et system for å vise covid-19-relaterte prøvesvar til pasientene på helsenorge.no og til helsepersonell i kjernejournal. Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Nå slipper den enkelte å vente unødig og å ringe legen for å få sine prøvesvar. Heretter kan man logge seg på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Det er også opprettet en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell raskt kan finne svar på covid-19-relaterte laboratorieprøver. Her får vi høre historien om hvordan dette gikk til og innsikt i løsningen.

Derfor krasjet Smittestopp 1 mens Smittestopp 2 kan lykkes – Løsningsvalg som påvirket tillit og tillit som påvirker suksess
Johannes Brodwall, Sopra Steria
Når vi som arkitektur jobber med systemer vil suksessen til løsningen avgjøres også av ikke tekniske egenskaper. Løsningen Smittestopp som Folkehelseinstituttet lansert i april hadde teknologien på plass for å lykkes. Allikevel ble det en fiasko etter bare to måneder. Etter kritikk av personvernet fra mange hold ble FHI tvunget til å trekke tilbake løsningen 16. juni Johannes var en av initiativtakerne til oppropet som var et av de første alvorlige skuddene i baugen for prosjektet. I dette foredraget gjør han rede for hvorfor han mente løsningen burde stoppes og hvordan problemer rundt personvern kan spenne bein på en løsning. Johannes deler også innsikt fra utviklingen av Smittestopp 2 som pågår as-we-speak.

Foredragsholdere: