Digitalt nettverksmøte 3. desember Ark 2020 – Del 3

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år, og arrangeres av faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur. Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- eks mva for ikke-medlemmer Meld på

Fra PSD2 til Open Banking
Georg Olav Ramstad, Nets
Det har gått et år siden bankene ble pålagt, gjennom PSD2 direktivet, å gi tredjeparter tilgang til kundenes kontoopplysninger og mulighet til å foreta betalinger på vegne av kunden. I forkant var det mye skriverier om den kommende revolusjonen og hva den kom til å bety for bankbransjen. Men hvor mye har egentlig skjedd, har det betydd noe for mannen i gaten og hva kan vi forvente oss fremover?

Praktisk info(rmasjonsforvaltning)!
Marit Holm Torseth, Seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Vi vil fortelle om hvordan vi bruker teknikker fra informasjonsforvaltning – rammeverk med standarder, beste praksis og verktøyene i Felles datakatalog for å etablere informasjonsdeling på tvers tilsyn i Norge.
Gjennom caset «deling av tilsynsdata» viser vi informasjonsforvaltning i praksis – ‘fra begrep til API’. God og enhetlig dokumentasjon av dataene hos tilsyn A er helt essensielt for at tilsyn B skal kunne nyttiggjøre seg av dataene. Mer samordnede tilsyn gagner også virksomhetene, som må forholde seg til en rekke tilsyn som del av å drive bedrift. Arbeidet er også relevant for målet om mer «sammenhengende tjenester», spesielt livshendelsen «starte og drive bedrift».

GDPR, Once Only og datadeling – Målarkitekturens viktige rolle
Tor Arild Sunnevåg, Seksjonsleder, Digdir
Orden i eget hus, begrepsarbeid og behandlingsoversikter er viktige virkemidler for å oppnå tillit, sikre at virksomheten opererer innenfor loven og deling kan skje. Men systemene vi benytter og tjenestene vi bygger skal vedlikeholdes og forvaltes over tid. Vi må bygge for fremtiden.
Gjennom å definere en målarkitektur som tar høyde for det vi kjenner til og det vi tror vil de fagsystemer vi kontraherer og de tjenester vi bygger kunne forvaltes og videreutvikles mye mer effektivt og agilt. Uten en et godt fremtidsbilde vil man måke snøen foran seg – ikke til siden. Dette krever disiplin og samhandling innenfor og utenfor egen organisasjon. Spesielt må fagsystemleverandøren bringes inn.

Foredragsholdere: