Konferanse 15. oktober i Oslo Ark 2020

Shiraz A. Bhaiji

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: 2600,- eks mva Ordinær pris: 3600,- eks mva Meld på

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 9 år, og arrangeres av faggruppen for Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Årets konferanse setter fokuset på hvordan arkitektur bidrar til bedre samspill mellom aktører fra offentlig og privat for at løsninger er sammenhengende og helhetlige (“sammenhengende tjenester”).

Takk til vår sponsor:

Deltakeravgift til og med 28. september
Medlem: Kr 2.600,- (eks. mva)
Ikke-medlem: Kr 3.000,- (eks. mva)

Deltakeravgift fra og med 29. september
Medlem: Kr 3.100,- (eks. mva)
Ikke-medlem: Kr 3.600,- (eks. mva)

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder.

 

Program:

GDPR, Once Only og datadeling - Målarkitekturens viktige rolle — Tor Arild Sunnevåg Orden i eget hus, begrepsarbeid og behandlingsoversikter er viktige virkemidler for å oppnå tillit, sikre at virksomheten opererer innenfor loven og deling kan skje. Men systemene vi benytter og tjenestene vi bygger skal vedlikeholdes og forvaltes over tid. Vi må bygge for fremtiden. Gjennom å definere en målarkitektur som tar høyde for det vi kjenner til og det vi tror vil de fagsystemer vi kontraherer og de tjenester vi bygger kunne forvaltes og videreutvikles mye mer effektivt og agilt. Uten en et godt fremtidsbilde vil man måke snøen foran seg - ikke til siden. Dette krever disiplin og samhandling innenfor og utenfor egen organisasjon. Spesielt må fagsystemleverandøren bringes inn.
Praktisk info(rmasjonsforvaltning)! — Marit Holm Torseth Vi vil fortelle om hvordan vi bruker teknikker fra informasjonsforvaltning - rammeverk med standarder, beste praksis og verktøyene i Felles datakatalog for å etablere informasjonsdeling på tvers tilsyn i Norge. Gjennom caset "deling av tilsynsdata" viser vi informasjonsforvaltning i praksis - 'fra begrep til API'. God og enhetlig dokumentasjon av dataene hos tilsyn A er helt essensielt for at tilsyn B skal kunne nyttiggjøre seg av dataene. Mer samordnede tilsyn gagner også virksomhetene, som må forholde seg til en rekke tilsyn som del av å drive bedrift. Arbeidet er også relevant for målet om mer "sammenhengende tjenester", spesielt livshendelsen "starte og drive bedrift".
Den gordiske knuten ble løst- Slik skaper vi sammenhengende tjenester! — Kristine Aasen Den gordiske knuten ble løst. Myten sier at Aleksander den store tok en titt på den knuten som satt mellom åket og stangen på en vogn. Knuten hindret vognen i å bli tatt i bruk. Han gjorde da det som ingen andre hadde tenkt på før: Hogde knuten tvers av. Dette er et godt bilde problemstillingene vi står ovenfor i den digitale transformasjonen. Vi må våge å tenke annerledes, tenke nytt og rive oss løs fra tradisjonelle tankesett. Ved å gjøre det så vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv. Norge er i en særstilling med sin sofistikerte digitale infrastruktur, la oss tenke annerledes og utøve samskaping. Vi har de verktøyene vi trenger. Felles datakatalog, samhandlingsmønstre, ID-porten, maskinporten, autorisasjonsløsningen i Altinn, folkeregisteret og enhetsregisteret danner en unik plattform for å realisere tjenestekjeder. Erkjennelsen av at vi trenger et lovverk som legger til rette for digitalisering er til stede. Den overordnede oppskriften har vel egentlig eksistert ganske lenge. Den er blant annet formulert i det såkalte EIF-rammeverket – European Interoperability Framework. Det går ut på å fjerne hindringer for sammenhengende tjenester på teknisk, semantisk, juridisk og organisatorisk nivå. EIF-rammeverket er helt sentralt for arbeidet med både Altinn og informasjonsforvaltning.

Foredragsholdere: