Call for presentation 1. juni i Oslo ARK 2021 – Arkitekten i skyen — eller helt i tåka?
Vil du holde foredrag?

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 10 år.

I år er temaet for konferansen å belyse at arkitektens rolle er i bevegelse og at måten vi utvikler applikasjoner på er i endring, spesielt sett i lys av utstrakt bruk av hjemmekontor. Det er ikke lengre mulig å gjøre en invers-Conways manøver å samlokalisere teamet. Pandemien har snudd opp ned på hvordan vi jobber. Nye løsninger har måtte blitt utviklet ekstremt raskt. Samtidig er det endring i organiseringen av arbeidet med vektlegging av autonome team og overgang fra “prosjekt” til “produkt”. Og nye skybaserte utviklings- og leveranseplattformer åpner nye muligheter, inkludert low-code/no-code-verktøy.

Eksempler på spørsmål som illustrerer tematikken:

 • Hvordan har dette påvirket hvordan vi jobber med arkitektur?
 • Hvilke verktøy har erstattet whiteboardet?
 • Hva har vi lykkes med å utvikle, på tross av Covid-19?
 • Har vi endret utviklingsmetodikk under Covid-19 og hvilke endringer vil vi beholde?
 • Hvordan har arkitektens rolle blitt endret? Fra modellerer til koder (igjen)?
 • Hvilke kompetanse er det behov for?
 • Trenger vi å tegne arkitektur eller kan den visualiseres i utviklingsverktøy?
 • Hva skjer når forretning lager apper med low-code?
 • Takler de endringer i andre komponenter? Testdekning … ?
 • Gode verktøy for å forvalte kompleksitet, kontrollere avhengigheter og overholde arkitekturprinsipper.
 • Utviklingsplattformer og skytjenester gjør det enkelt å teste, demonstrere og vise arkitektur.
 • Har dagens autonome team plass til arkitekter? Hva er rollefordeling mellom arkitekter og “tech leads”?
 • Gjør “devops”-metodikk at arkitekter tenker annerledes/vektlegger andre hensyn som følge av økt fokus på forvaltning/drift enn de gjorde tidligere?
 • Hvilke konsekvenser har overgangen fra “prosjekt” til “produkt” for arkitektens rolle?
 • Hvordan er arkitektpensum, rammeverk og verktøy (TOGAF, IASA, ArchiMate, Zachman …) tilpasset nye forventninger til arkitektenes rolle?

Vi ønsker erfaringsforedrag som illustrerer hvordan arkitektrollen bidrar med verdi i virksomheten og virksomhetens produkter/prosjekter i nye omgivelser, med autonome team, plattformer som støtter hyppige endringer og sterke krav til raske leveranser.

Praktisk om ARK 2021 og Call for presentations
Konferansen foregår 17. november, 09:00 – 16:00, i Oslo hos Sopra Steria.

Dersom det ikke er mulig å avholde en fysisk konferanse så vil den gjennomføres digitalt.

Frist for innsendelse: 1. juni.
Programkomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program.