Konferanse 17. november i Oslo ARK 2021 – Arkitekten i skyen – eller helt i tåka?
Fulltegnet

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 10 år.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Medlem i DND: kr 2 900,- eks MVA (kr 3 625 inkl MVA) Ordinær pris: Ikke-medlem i DND Kr 3 400,- eks MVA (kr 4 250 inkl MVA) Meld på

I år er temaet for konferansen å belyse at arkitektens rolle er i bevegelse og at måten vi utvikler applikasjoner på er i endring, spesielt sett i lys av utstrakt bruk av hjemmekontor.

Deltakeravgift:
Medlem i DND: kr 2 900,- eks MVA (kr 3 625 inkl MVA)
Ikke-medlem i DND Kr 3 400,- eks MVA (kr 4 250 inkl MVA)

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder.

Merk: Navn på deltakere blir delt med arrangementsstedet da de må ha kontroll på hvem som er i bygningen.

Program:

09.00 Velkommen v/ Sopra Steria AS
09.05 Smidig produktutvikling og arkitektur – fra styring til støtte — Petter Hafskjold, sjefarkitekt IT, NAV NAV har gått fra store prosjekter med eksterne utviklere til smidig produktutvikling med stor andel interne utviklere. Med denne endringen har også arkitektrollen endret seg. Jeg forteller om endringen i NAV og hvordan vi har endret måten vi jobber med arkitektur.
09.35 Arkitekturfunksjonen - til hinder eller hjelp? — Eirik Åsheim, Sjefsarkitekt, TINE SA Arkitekturarbeid har alltid hatt fokuset for å muliggjøre endringer. Det er derfor et paradoks at det i manges øyne blir oppfattet som et hinder til endring fordi arkitekturstyringen har blitt sett på som byråkratisk og rigid. For å sikre at man understøtter den digitale reisen og med krav til stadig raskere endringer må vi tenke annerledes rundt arkitekturarbeidet.
10.05 Pause
10.35 Arkitektens bidrag til kontinuerlig produktutvikling – med skapet fullt av hatter — Sverre Martin Jensen, Rådgiver / virksomhetsarkitekt, Bouvet Velferdsteknologisk knutepunkt (.ehelse.no/velferdsteknologi/velferdsteknologisk-knutepunkt) har blitt til gjennom et spennende samarbeid med stadig flere deltakere i økosystemet. Utviklingsarbeidet er basert på smidig tilnærming, med et autonomt DevOps produktteam som sørger for hyppige leveranser med bruk av den skybaserte tjenesteplattformen. Jeg vil dele mine erfaringer fra rollen som arkitekt i dette arbeidet, gjennom hele spennet fra strategisk konseptutvikling, via «onboarding» av kommuner og leverandører, til hands-on løsningsdesign og testing.
11.05 Schrems II dommen har endret arkitektens rolle, på godt og vondt — Bjørn Arild Bakken, Løsningsarkitekt, SopraSteria Det europeiske Personvernrådet(EDPB) tilsidesatte personvernavtalen Privacy Shield og kom med en dom. Dette førte til at bedrifter vegret seg for å benytte skyen. Nå har EDPB kommet med oppdatert veiledning, som er en mer risikobasert tilnærming. Arkitekter må idag etter denne dommen ha en mer helhetlig forståelse av løsningen og mer teknisk forståelse og de må sette seg inn i det juridiske forholdene som er satt av EDPB. Jeg vil gå igjennom hva som kreves av en skyarkitekt etter denne dommen, med eksempler og praksiser fra andre land.
11.35 Lunsj
12.30 Arkitektfaget er i endring: fra klassisk til moderne og forbi — David Skogan, Seniorkonsulent/fagansvarlig, PROMIS Navigate AS Arkitekturfaget påvirkes av ny teknologi, ny kunnskap og krav om å bygge bedre IT-systemer mer effektivt. Der er et dilemma at selv om teknologi endres hurtig og kunnskapen om hva som gir effekt øker, så tar det lang tid før organisasjoner og mennesker endres. Jeg mener faget kan deles inn i tre faser: klassisk, moderne og fremtidig. Arkitekten har gått fra å være autoritær og utviklingsfjern (klassisk), til å bli en lagspiller og utviklingsnær (moderne).

I foredraget vil jeg ta frem eksempler på teknologi og kunnskap som er typisk for de ulike fasene. Utfordringen er at vi ofte blir blendet av ny teknologi og glemmer at det viktigste er å levere verdi på en effektiv måte. Morgendagens arkitekter må ha fokus på verdi, forstå anvendelse av prinsipper og teknologi, være gode på samarbeid og åpne for kontinuerlig læring.
13.00 Verifiable Credentials — kan vi øke digitaliseringstakten ved å tenke litt mer analogt? — Asbjørn Riddervold, Utvikler, Symfoni AS Det legges enorm innsats i å digitalisere prosesser gjennom integrasjon av ulike datasystemer, både i stat, kommune og næringslivet. Men utfordringene er mange og de fleste er enige om at det tar for lang tid, er for dyrt og risikoen er for høy.

Kan ‘Verifiable Credentials’ være et verdifullt supplement for alle situasjonene der noen må verifisere opplysninger om personer eller selskaper, uten at det må lages direkte integrasjoner til kilden til disse opplysningene? EU tror det. EU har vedtatt at alle innbyggere i EU/EØS skal kunne laste ned sin personlige data innen 3 år. Dataen skal være verifiserbar og skal kunne brukes til autentisering på tvers av tjenester i hele kontinentet. Løsningen skal fungere offline, og foregå direkte mellom brukerens digitale lommebok og parten man presenterer dataene til.
13.30 Pause
14.00 Skalerbarhet på en smidig måte. Hva bør arkitekten gjøre for å unngå overbelastning? — Gunnar Brataas, Seniorforsker, SINTEF Digital Her får du forskningsbasert kunnskap om hva du som arkitekt bør gjøre tidlig slik at systemet du er ansvarlig for håndterer tilstrekkelig belastning. Skyen løser nemlig ikke alle skalerbarhetsproblemer. Systemet må også klare å bruke alle disse skyressursene, og regningen fra skyleverandøren bør heller ikke være for høy.

Foredraget har tre deler:
1) Hva er skalerbarhet?
2) Den første smidige metoden for å håndtere skalerbarhet. Metoden bygger på et eksempel med byggesaker fra Altinn og er publisert her IEEE Software høsten 2020.
3) Hvordan lage krav til skalerbarhet? Uten krav blir det vanskelig å utvikle, teste og bli enig med kunden. I smidig utvikling vokser kravene selvfølgelig i detaljeringsgrad underveis. Her viser vi et eksempel på hvordan de sentrale kravene til skalerbarhet ble klare tidlig. Dette er basert på et eksempel fra en større norsk programvarebedrift.
14.30 Byplanlegging av NAVs produktområder — Terje Heen, Utvikler og Håkon Røstad, Virksomhetsarkitekt, NAV NAV legger om fra prosjekter til produktutvikling, slik at utvikling organiseres i tverrfaglige produktteam. Det gjør vi for å skape bedre brukermøter ved at tjenestene rettes bedre mot brukers behov og utvikles raskere. Med smidig utvikling reduseres risiko og kostnad, og det tverrfaglige samarbeidet i team øker kvaliteten. Vi har over 100 utviklingsteam, og jobber med å organisere disse i produktområder. Vi forteller om hvorfor og hvordan vi gjør dette, og deler erfaringene med arbeidet.
15.00 Pause
15.15 The Philosophy of Architecture — Barry O’Reilly The argument about what an architect is or isn’t is endless. This talk takes a step back from the old cliches about alignment and whether or not we should code and instead looks at the historical perspective through the wider lens of the philosophy of science. Who are we? Why do we think the way we do? Is it really working out for us?
15.55 Oppsummering og avslutning — Shiraz A. Bhaiji
16.00 Pizza og mingling

Foredragsholdere: