Konferanse 16. november i Oslo Ark 2022
Integrasjoner i fokus

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 11 år.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: kr 4 790 (eks. mva) Ordinær pris: kr 6 490 (eks. mva) Meld på

Grupperabatt
5+ personer – 5%
10+ personer – 10%
* rabatt på gjeldende pris

For grupperabatt eller felles faktura, ta kontakt med anders@dnd.no 

Program:

09.00 Velkommen v/ Sopra Steria AS
09.05 Intro to FastAPI — Sebastián Ramírez Montaño Learn how to create an API ready for production in very little time using FastAPI, to optimize and simplify integrations... explained with memes. Your API will have automatic validation, documentation based on standards, high performance, and several other features. All this, having editor support including autocompletion everywhere. In this talk you will learn what FastAPI can do, and how it could benefit you. You will see how to declare the data you want to receive in each request using standard Python type annotations. Including path parameters, query parameters, body payloads with JSON, etc. You will also see how to use simple, standard, Python type annotations to declare complex JSON body payloads with deeply nested structures, and get automatic data validation, serialization, and documentation.
09.45 Building solid services with Open API contract first — Johannes Brodwall API-driven development and architecture Building services that play well together in a “micro service” architecture can be challenging, especially if the services have poorly documented or ad-hoc APIs. On the other hand, inflexible processes for managing and evolving APIs can lead to cumbersome development. We need a process that makes the easy choice for developers into the best choice for the enterprise architecture ecosystem API driven development is a methodology that starts with the API as a first order artifact and generates documentation and interface code from this. This leads to a practical approach for developers and a framework for API management for architects.
10.15 Pause
10.35 Hvordan representerer vi tjenstlig behov på tvers av virksomheter i helsesektoren? — Eirik Broen, fagsjef, Origo Oslo Kommune Tilgang til kliniske opplysninger fra en annen virksomhet i helsesektoren kan ha stor nytte i en behandlingssituasjon. Pasienten forventer at helseopplysninger deles og behandler har tjenstlig behov for innsyn, men evne til digital samhandling på mellom virksomheter er begrenset. Oslo kommune har siden mars 2020 samarbeidet med HSØ og Norsk Helsenett for å pilotere en integrasjonsarkitektur for deling av journaldokumenter som legger til rette for direkte oppslag. Underveis har vi støtt på en rekke juridiske, tekniske og organisatoriske utfordringer.
11.05 Reisen med Hydro etter cyberangrepet - Er det så vanskelig å bygge en sikker integrasjonsplattform? — Bjørn Arild Bakken, Løsningsarkitekt, SopraSteria Som de fleste har fått med seg ble Hydro i 2019 utsatt for et stort cyperangrep, som krypterte PCer og servere over flere forretningsområder. Angrepet lammet i praksis Hydro slik at deler av selskapet stoppet opp. Dette er fortellingen om tiden etter angrepet og reisen med å bygge opp en ny, helhetlig, integrasjonsplattform, basert på Azure API Management.
11.35 Lunsj
12.35 Hvorfor er det så vanskelig å bygge en utviklingsplattform? — Christian Løverås, Head of APIs and Integrations, Vipps Hør erfaringer fra Vipps, som nå har ca. 15 eksterne API-er.
13.05 Integrasjoner, strømmende data og datakvalitet i Statnett — Jonas Lindholm, Systemarkitekt, Statnett Statnett har mange forskjellige systemer som samhandler. I tillegg utveksler Statnett informasjon med mange aktører som nettselskaper, produsenter etc. Bevissthet på kvalitet er viktig for å kunne håndtere integrasjoner på en god måte og kunne kompensere for mangler og ikke komplette meldinger. • En kort reise i Statnetts integrasjon før og nå. • Hvordan håndtere abstraksjoner? Verdikjeder, informasjonsprodukter med dataflyt gir andre diskusjoner enn tekniske detaljer. • Strømmende data i store mengder. Set Data Free – men med kontroll. Hvordan informasjonseierskap sikrer riktig tilgang. • Hvordan vi teknisk har konkretisert Data Management Association (DAMA) sine Data Quality Dimensions. • Noen tanker om fremtiden og hva neste steg er.
13.35 Pause
14.30 Smidig integrasjoner med bruk av Low-code, - Et kundecase fra kommunesektoren — Frode Preber Ettesvoll, CEO, Compose Software AS og Kristin Lunde Sørdal, Produktansvarlig Kommuneforlaget AS Digitalisering og automatisering av offentlige tjenester forutsetter effektiv gjenbruk av informasjon. Vi viser hvordan kommunale tjenester benytter informasjon fra offentlige registre og avgir informasjon til sak/arkiv-systemer ved bruk av integrasjonsbyggeren i vår low-code plattform, Compose.
15.00 Arkitektur for hendelser og APIer i felles økosystem — Helle Astrid Stedøy, Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
15.45 Oppsummering og avslutning —
16.00 Pizza og mingling
19.00 Fortsetter på Sentralpuben for de som ønsker det

Foredragsholdere: