Årsmøte 25. februar i Trondheim Årsmøte 2020 Midt-nord

På årsmøte i distrikt DND Midt-Nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2020. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Følgende saker vil bli behandlet:

  • Styrets beretning 2019, vedlagt i eget dokument
  • Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument
  • Revisors beretning 2019 vedlagt i eget dokument
  • Mål, planer og budsjett for 2020
  • Valg av styre
  • Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
  • Valg av revisor.
  • Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre
  • Vedtektsendringer
  • Valg av delegater og reserver til DND`s landsmøte i april 2020

DND Midt-Nord årsmøte for 2019